Home > Onderwijs > Educatie en inburgering > Verwijzer

U bent een verwijzer

Als tussenpersoon zoekt u manieren om uw cliënt goed te adviseren over passende trajecten, gericht op participatie in de samenleving. Het ROC Kop van Noord-Holland werkt met u mee bij het vinden van het juiste taal- of rekentraject. Ook voor het uitvoeren van een taaltoets voor uitkeringsgerechtigden (in het kader van de Wet Taaleis), kunt u bij ons terecht.

Heeft uw cliënt behoefte aan persoonlijk advies over diverse taaltrajecten, maar is de drempel om gelijk naar school te gaan nog te groot? Verwijs hem of haar dan door naar het dichtstbijzijnde Taalhuis.

Let op: de taal- en rekentrajecten, oftewel educatieve trajecten, zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor inburgeringsplichtigen. Voor hen biedt onze onderwijspartner Onderwijsgroep Noordwest-Holland inburgeringscursussen aan.

Het schema hieronder kan u helpen bepalen welk traject geschikt is voor welke cliënt. In de folder, die u kunt downloaden door op de link hiernaast te klikken, vindt u korte beschrijving per traject.

Welk traject voor wie?

Met een aantal ja-nee-vragen helpen we u het juiste educatieve traject te vinden. Daarbij zijn taalvaardigheid, afkomst en scholing leidend. Doorloop deze vragen als u twijfelt over het juiste inburgeringstraject voor uw cliënt.