Vwo via vavo


Profielen
Alle vwo profielen zijn mogelijk.

Vakken
We bieden niet alle vakken maar je kunt wel voor alle profielen een diploma halen.
Vakken: Nederlands, Engels, Duits, Frans, rekenen, maatschappijleer, economie, maatschappijwetenschappen, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde A, B of C.

Lesstof
De lesstof is verdeeld in lesperiodes van 6 weken, waarbij per vak 4/6 lesuren per week gewerkt wordt in gecombineerde havo/vwo-groepen. Iedere periode wordt afgesloten met een toetsweek. Haal jij een onvoldoende dan is er nog een herkansing.