Kosten vavo


Lesgeld
Het lesgeld bedraagt ongeveer € 25 per vak per lesperiode, afhankelijk van het aantal lesuren per periode.
Het examenjaar vmbo-tl, havo of vwo is opgebouwd uit 4 lesperiodes, het voorexamenjaar havo of vwo uit 5.

Als je jonger bent dan 18 jaar, dan kunnen je ouders het zogenoemde 'Kindgebonden budget' aanvragen.
Ben je ouder dan 18 jaar, dan kun je 'Tegemoetkoming deeltijders' aanvragen. Je hebt geen recht op studiefinanciering. Meer informatie over de tegemoetkomingen is te vinden op www.duo.nl.

Opleidingskosten (2019-2020)
Naast het lesgeld zijn er ook nog andere kosten waar je mee te maken krijgt: de zogenoemde opleidingskosten. Hieronder vallen kosten voor leermaterialen en -hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld een kopieerpas) en de kosten voor bijzondere activiteiten. De opleidingskosten worden aan het begin van ieder schooljaar vastgesteld en bedragen ongeveer € 25.

Boeken
De kosten voor boeken zijn afhankelijk van je vakkenpakket. Bij de intake krijgt je een boekenlijst mee. Voor leerlingen die zijn uitbesteed door hun school voor voortgezet onderwijs, gelden dezelfde regels als op de school waar ze ingeschreven staan.