Kosten vavo

Lesgeld

Het lesgeld bedraagt voor vmbo-tl/mavo ongeveer € 18,- per lesperiode, per vak, afhankelijk van het aantal lesuren per periode.
Het lesgeld bedraagt voor havo/vwo ongeveer € 27,- per lesperiode, per vak, afhankelijk
van het aantal lesuren per periode.
De examenjaren vmbo-tl/mavo, havo en vwo zijn opgebouwd uit 4 lesperiodes, het voorexamenjaar havo of vwo uit 5.
Als je jonger bent dan 18 jaar, dan kunnen je ouders het zogenoemde 'Kindgebonden budget' aanvragen.
Ben je ouder dan 18 jaar, dan kun je 'Tegemoetkoming deeltijders' aanvragen. Je hebt geen recht op een "Tegemoetkoming scholieren", behalve als je bent uitbesteed door je school voor voortgezet onderwijs.Meer informatie over de tegemoetkomingen is te vinden op www.duo.nl.

Opleidingskosten (2017-2018)

Naast het les- of cursusgeld zijn er ook nog andere kosten verbonden aan het volgen van de opleiding: de zogenoemde opleidingskosten. Hieronder vallen kosten voor leermaterialen en -hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld een kopieerpas) en de kosten voor bijzondere activiteiten. De kosten voor overige benodigdheden zijn voor deze opleiding*: € 21,95.
*Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend. Kleine wijzigingen voorbehouden.

Boeken

De kosten voor boeken zijn afhankelijk van het vakkenpakket. Bij de intake krijgt iedere leerling een boekenlijst mee. Voor leerlingen die zijn uitbesteed door hun school voor voortgezet onderwijs, gelden dezelfde regels als op de school waar ze ingeschreven staan.