Havo via vavo


Profielen
Alle havo profielen zijn mogelijk.

Vakken
We bieden niet alle vakken maar je kunt wel voor alle profielen een diploma halen.
Vakken: Nederlands, Engels, Duits, Frans, rekenen, maatschappijleer, economie, maatschappijwetenschappen, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde A, B of C.

Lesstof
De lesstof is verdeeld in lesperiodes van 6 weken, waarbij per vak 4/6 lesuren per week gewerkt wordt in gecombineerde havo/vwo-groepen. Iedere periode wordt afgesloten met een toetsweek. Haal jij een onvoldoende dan is er nog een herkansing.

NIEUW: Combitraject vavo-mbo

Als je op de havo voor één vak bent gezakt dan kun je onder bepaalde voorwaarden je vavo-opleiding combineren met een mbo-opleiding. Daarmee sla je twee vliegen in één klap en verlies je geen kostbare tijd. Zo kun je alvast met een mbo-opleiding beginnen als je bij ons havo komt doen.

Aanvullende toelatingsvoorwaarden combitraject
Je hebt een positief plaatsingsadvies van jouw huidige school (indien van toepassing bij detachering).
Je hebt een positief advies van ons ROC na de intake en het toelatingsonderzoek.
Jouw persoonlijk combitraject moet bij ons roostertechnisch te organiseren zijn.