Disclaimer

Disclaimer website ROC Kop van Noord-Holland


Algemene aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om de informatie op onze websites correct, volledig en actueel te houden. Desondanks kan de inhoud incompleet en/of onjuist zijn. De informatie kunnen we zonder vooraankondiging en op elk moment veranderen of intrekken. Aan onze websites kunnen bezoekers daarom geen rechten ontlenen. Als gebruiker van onze websites stem je in met deze disclaimer.
Wij sluiten elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van bezoek van onze websites uit. Je bezoek aan onze website is voor eigen rekening en risico.
Wij kunnen onze webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder aankondiging vooraf. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van onjuiste dan wel onvolledige informatie op onze site.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden, waaronder cursisten en leveranciers, aangeboden informatie op onze sites. Wij hebben het recht om door derden aangeboden informatie te veranderen en/of verwijderen indien deze in strijd is met de wet, de belangen van overige bezoekers, andere derden of voorwaarden van het ROC Kop van Noord-Holland.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van het ROC Kop van Noord-Holland. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder onze voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt.

Hyperlinks
Onze websites bevatten hyperlinks naar sites buiten ons domein. Deze links dienen als extra service voor de gebruiker. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites en het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Privacy
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website. Persoonlijke informatie die je met je bezoek verschaft, behandelen we zorgvuldig en vertrouwelijk volgens de Nederlandse wetgeving in deze. Persoonsgegevens die bezoekers in onze websites opgeven, verkopen wij niet door aan derden. Wij kunnen deze gegevens wel gebruiken voor onze eigen marketing doeleinden. Door deze gegevens op te geven, stem je in met dit gebruik hiervan.

Toegang
Wij behouden ons het recht voor om bezoekers zonder voorafgaand bericht de toegang tot onze websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen.

Klachten
Klachten, opmerkingen of signalering van inhoud die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kun je mailen naar info@rockopnh.nl.