Studentenraad

Als student ben je ervaringsdeskundige in het onderwijs. En je mag er ook over meepraten. Graag zelfs! Bij het ROC Kop van Noord-Holland is je medezeggenschap geregeld via verschillende lagen. Zo kun je zelf het initiatief nemen om je inspraak te organiseren en elkaar te informeren.

Verschillende raden

De studentenraad staat niet op zichzelf. Deze wordt gevormd door voorzitters van afdelingsraden. De afdelingsraden worden weer gevormd door voorzitters van de opleidingsraden op brancheniveau. Deze worden gevormd door klassenvertegenwoordigers van de desbetreffende branche en wordt voorgezeten door een van de klassenvertegenwoordigers. Studenten kunnen zich aan het begin van het jaar bij hun coach aanmelden als klassenvertegenwoordiger.

De Studentenraad zet zich in voor de belangen van alle studenten en cursisten op het ROC Kop van Noord-Holland. Iedere afdeling wordt in de raad vertegenwoordigd. Eens in de twee weken komen zij bij elkaar om ervaringen, meningen en idee├źn van studenten uit te wisselen. Ook overleggen ze regelmatig met het college van bestuur en een paar keer per jaar met de raad van toezicht. Zo verbeteren zij samen de onderwijskwaliteit. Ook geeft de studentenraad advies of instemming bij bepaalde beleidsstukken, zoals het studentenstatuut.

Wil je iets delen met de Studentenraad? Jouw stem maakt het verschil! Stuur een e-mail naar studentenraad@rockopnh.nl.