Home > Over ons

Over het ROC Kop van Noord-Holland

Het ROC Kop van Noord-Holland verzorgt beroepsonderwijs, cursussen en trainingen voor bedrijven en particulieren in het noordelijke gedeelte van de provincie Noord-Holland. Met meer dan 450 medewerkers verzorgen wij ieder jaar onderwijs voor zo’n 5.000 studenten en cursisten. Dat doen we vanuit verschillende vestigingen in Den Helder en Schagen. Stuk voor stuk centraal gelegen en goed bereikbaar. Zo zijn we altijd dichtbij.

Samenwerking in plaats van concurrentie

Het ROC Kop van Noord-Holland is in 1993 ontstaan uit een fusie tussen verschillende onderwijsinstellingen op het gebied van beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en vormingswerk in Den Helder, Schagen, Middenmeer en Den Burg. Aanleiding voor deze fusie was de realiteit van een versnipperd onderwijsaanbod in relatie tot het in die jaren door de overheid gevoerde bezuinigingsbeleid op het gebied van onderwijs. De onderwijsinfrastructuur in Noord-Holland dreigde aangetast te worden, iets wat alleen kon worden tegengegaan door bundeling van krachten. De vorming van één regionaal opleidingscentrum was het antwoord op deze ontwikkelingen. Op deze manier bleven zoveel mogelijk opleidingstrajecten voor de regio behouden. Samenwerking in plaats van concurrentie is een goede zet gebleken en dat geldt tot op de dag van vandaag.

Kievitstraat
Schagen
Ritmeesterweg
Sportlaan
X

Kievitstraat Den Helder

Bezoekadres:
Kievitstraat 31
1781 ZA Den Helder

Contact:
Telefoon: 0223 611 260

Routebeschrijving
X

Hofstraat Schagen

Bezoekadres:
Hofstraat 13
1741 CD Schagen

Contact:
Telefoon: 0223 611 230

Routebeschrijving
X

Burg. Ritmeesterweg Den Helder

Bezoekadres:
Burg. Ritmeesterweg 31
1784 NV Den Helder

Contact:
Telefoon: (0223) 611 350

Routebeschrijving
X

Sportlaan Den Helder

Bezoekadres:
Sportlaan 54
1782 ND Den Helder

Contact:
Telefoon: 0223 611 380

Routebeschrijving

Gewoon een goede school!

Professioneel

Wij bieden onderwijs van hoge kwaliteit, uitgevoerd door betrokken professionals, gericht op de vakmensen van de toekomst.

Persoonlijk

Een persoonlijke aanpak is daarbij het uitgangspunt. Het onderwijs wordt verzorgd door vaste teams, ieder met een eigen plek binnen onze locaties in Den Helder en Schagen.

Betrouwbaar

Het ROC (Regionaal Opleidings Centrum) Kop van Noord-Holland is een betrouwbaar adres voor beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en (bedrijfs)cursussen.

Respectvol

De docenten kennen de studenten en andersom. Door een respectvolle omgang met elkaar creëer je vertrouwen, wat bijdraagt aan een goed onderwijsklimaat.

Missie, visie en kernwaarden

Missie

Onze missie is het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit dat opleidt tot:
1. Vakmanschap
2. Optimale persoonlijke ontplooiing
3. Deelname aan de samenleving
Leidend voor het oordeel over onze kwaliteit zijn de normen die wij zelf stellen en de oordelen van studenten, van bedrijven en van de inspectie van het onderwijs.

Wij gaan voor de essentie van goed onderwijs:
• Een docent die vakbekwaam is (professioneel)
• Een docent die er is voor de studenten (betrouwbaar, respectvol en persoonlijk)
• Uitstekende resultaten

Alle investeringen, in middelen, gebouwen andere vormen van ondersteuning zoals scholing, zullen hier op gericht zijn.

Visie en kernwaarden

Er is een aantal uitgangspunten geformuleerd in de vorm van een visie:
1. Professioneel aanbieden van kwaliteitsonderwijs voor 16- tot 80-jarigen
2. Een compacte organisatievorm waardoor studenten persoonlijk en met respect benaderd worden
3. De klant (studenten, bedrijven en instellingen) centraal
4. Duurzame relaties met studenten, medewerkers, bedrijven en instellingen
5. Afstemming en integratie met ketenpartners in het onderwijs
6. Maatschappelijke verantwoordelijkheid voor goede onderwijsvoorzieningen in de regio met de Kop van Noord-Holland als basis

Strategisch beleidsplan

Vakspecialistische kennis van mbo’ers is onmisbaar voor de huidige kenniseconomie. Vakmensen zijn het hart van de concurrentiekracht en de economische groei van Nederland. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is daarvoor onmisbaar.
Het mbo bereidt studenten theoretisch en praktisch voor op de uitoefening van een beroep, op participatie in de samenleving en op een optimale persoonlijke ontplooiing. Meer dan 60% van de Nederlandse jongeren volgt in het mbo een beroepsopleiding.
Onze maatschappij kan geen dag zonder de vakmensen uit het mbo: de geschoolde loodgieters, verpleegkundigen, elektriciens, verkoopmedewerkers, onderwijsassistenten of bouwvakkers. Het is dus van het grootste belang dat de vakopleidingen van goede kwaliteit zijn.

Geïntegreerd jaardocument

2017


>Bekijk jaardocument

Geïntegreeerd jaardocument

2018


> Bekijk jaardocument

Organisatiestructuur

Samenstelling

College van bestuur / Centraal bureau
De heer A.J.M. de Wit, voorzitter

Directie Onderwijs / Centraal bureau
De heer N.J. Dobbe en de heer E. Namink

Afdeling Basisopleiding / Locatie Kievitstraat
Opleidingsmanager: mevrouw D.M.M. Paauwe

Afdeling Economie (Economie en Administratie, Detailhandel en Horeca)
/ Locaties Kievitstraat – Hofstraat
Opleidingsmanager: mevrouw A. Wilson

Afdeling Zorg en Haarverzorging / Locaties Kievitstraat – Hofstraat
Opleidingsmanager: mevrouw M. Kramer

Afdeling Welzijn / Locatie Kievitstraat – Hofstraat
Opleidingsmanager: mevrouw P. Roorda

Afdeling ICT, Autotechniek en Bouw / Locatie Hofstraat
Opleidingsmanager: de heer E. Koopmans

Afdeling Nautisch College / Locatie Sportlaan
Opleidingsmanager: mevrouw G.M.L. Knufman

Afdeling Techniek – Techniekcampus
Opleidingsmanager: de heer P. Kamminga

Afdeling Sport, Toezicht, Veiligheid / Locaties Sportlaan – Hofstraat
Opleidingsmanager: de heer M.R.W. O’Niel

Bedrijfsopleidingen / Centraal bureau
Directeur: de heer O.A.J.G. Romero

Afdeling IT / Locatie Sportlaan
Hoofd automatisering: de heer J. Dijkman

Financiën / Centraal bureau
Hoofd financiën: de heer A.J. van Toly

Facilitaire Zaken / Centraal bureau
Hoofd facilitaire zaken: mevrouw A. Huisman

Personeelszaken / Centraal bureau
Hoofd personeelszaken: mevrouw S. van Acquooij

Onderwijsbureau / Centraal bureau
Hoofd onderwijsbureau: mevrouw A. Escher

Stagebureau / Centraal bureau
Hoofd stagebureau: de heer S. Klaij