Strategisch beleidsplan


Vakspecialistische kennis van mbo-ers is onmisbaar voor de huidige kenniseconomie. Vakmensen zijn het hart van de concurrentiekracht en de economische groei van Nederland. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is daarvoor onmisbaar.
Het bereidt studenten theoretisch en praktisch voor op de uitoefening van een beroep, op participatie in de samenleving en op een optimale persoonlijke ontplooiing. Meer dan 60% van de Nederlandse jongeren volgt in het mbo een beroepsopleiding.

Onze maatschappij kan geen dag zonder de vakmensen uit het mbo: de geschoolde loodgieters, verpleegkundigen, elektriciens, verkoopmedewerkers, onderwijsassistenten of bouwvakkers. Het is dus van het grootste belang dat de vakopleidingen van goede kwaliteit zijn.

Het strategisch beleidsplan 2013 - 2017 zet de koers uit voor de komende vier jaar en geeft richting aan ons handelen.

Klik hier voor de voorgangsrapportage strategisch beleidsplan.