Bundeling van krachten

Het ROC Kop van Noord-Holland is in 1993 ontstaan uit een fusie tussen verschillende onderwijsinstellingen op het gebied van beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en vormingswerk in Den Helder, Schagen, Middenmeer en Den Burg. Aanleiding voor deze fusie was de realiteit van een versnipperd onderwijsaanbod in relatie tot het in die jaren door de overheid gevoerde bezuinigingsbeleid op het gebied van onderwijs. Er dreigde hierdoor een aantasting plaats te vinden van de onderwijsinfrastructuur in Noord-Holland-Noord die alleen kon worden tegengegaan door bundeling van krachten.

Samenwerking in plaats van concurrentie
De vorming van één regionaal opleidingencentrum was het antwoord op deze ontwikkelingen. Op deze manier konden en kunnen zoveel mogelijk opleidingstrajecten voor de regio behouden worden. Samenwerking in plaats van concurrentie. Alle energie en inventiviteit werd en wordt daarmee in het onderwijs gestoken.