Missie - Visie en kernwaarden

Missie
Onze missie is het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit dat opleidt tot:
1. Vakmanschap
2. Optimale persoonlijke ontplooiing
3. Deelname aan de samenleving
Leidend voor het oordeel over onze kwaliteit zijn de normen die wij zelf stellen en de oordelen van leerlingen, van bedrijven
en van de inspectie van het onderwijs.

Wij gaan voor de essentie van goed onderwijs:

 • Een docent die vakbekwaam is (professioneel)
 • Een docent die er is voor de leerling (betrouwbaar, respectvol en persoonlijk)
 • Uitstekende resultaten

Alle investeringen, in middelen, gebouwen andere vormen van ondersteuning zoals scholing, zullen hier op gericht zijn.

Visie en kernwaarden
Er is een aantal uitgangspunten geformuleerd in de vorm van een visie:

 1. Professioneel aanbieden van kwaliteitsonderwijs voor 16- tot 80-jarigen
 2. Een compacte organisatievorm waardoor leerlingen persoonlijk en met respect benaderd worden
 3. De klant (leerlingen, bedrijven en instellingen) centraal
 4. Duurzame relaties met leerlingen, medewerkers, bedrijven en instellingen
 5. Afstemming en integratie met ketenpartners in het onderwijs
 6. Maatschappelijke verantwoordelijkheid voor goede onderwijsvoorzieningen in de regio met de Kop van Noord-Holland
  als basis

De volgende kernwaarden zijn hierbij van toepassing:

 • Professioneel
 • Betrouwbaar
 • Respectvol
 • Persoonlijk