Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan. Om aan deze meldplicht te voldoen, heeft het ROC Kop van Noord-Holland een meldpunt voor datalekken ingericht. 

Heeft u een datalek bij het ROC Kop van Noord-Holland geconstateerd? Stuur dan een
e-mail naar datalek@rockopnh.nl.