Code 'Goed bestuur in de bve-sector'


Op 1 januari 2009 is de code 'Goed bestuur in de bve-sector' in werking getreden. 
Deze code is een aanpassing van de Governance Code BVE, die van 2006 tot  2008  van kracht was. 
De code bevat afspraken en handreikingen voor Raden van Toezicht, Colleges van Bestuur en de horizontale dialoog.

Klik hier voor de verantwoordingsdocument, met de afspraken uit de code 'Goed bestuur in de bve-sector' 
waaraan het ROC Kop van Noord-Holland zich conformeert.