Nieuws

09-03-2017 Onderwijsinspectie oordeelt positief over ROC Kop van Noord-Holland

Het driejaarlijkse onderzoek van de onderwijsinspectie naar ‘de Staat van de Instelling’ bij vijf opleidingen van het ROC Kop van Noord-Holland heeft een positief resultaat opgeleverd.
Bijna alle onderzochte gebieden werden met een voldoende tot goed beoordeeld. Het enige aandachtspunt is een strakkere opvolging van de wettelijke vereisten rond schoolkosten voor uniformen.


Betrokkenheid en persoonlijke aanpak
De onderwijsinspectie deed onderzoek op de gebieden onderwijsproces, examinering en diplomering, schoolklimaat, onderwijsresultaten, kwaliteitszorg en ambitie en -zoals eerder vermeld- wettelijke vereisten. In de rapportage viel de betrokkenheid van de medewerkers bij, en de persoonlijke aanpak richting, de leerlingen positief op, in combinatie met de open en lerende houding van de verschillende teams en de 'drive' om voortdurend te verbeteren. Ook zag de inspectie een positief leerklimaat, geborgde veiligheid en een goed uitgelijnde leerlingbegeleiding. Mooie complimenten voor alle medewerkers die zich dagelijks inzetten om goed onderwijs te verzorgen én tegelijkertijd een bevestiging dat de kernwaarden van de organisatie (professioneel, betrouwbaar, persoonlijk en respectvol) ook daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht.

Inloopavond dinsdag 11 april
Onze medewerkers en leerlingen staan ook tijdens de volgende informatieavond, op dinsdag 11 april, weer klaar om persoonlijk kennis te maken met nieuwe leerlingen en hun ouders/ verzorgers. Alle onderwijslocaties in Den Helder en Schagen zijn die avond tussen 19.00 en 21.00 uur geopend voor geïnteresseerden.