Studiekosten: wat kost een mbo-opleiding?

Kosten mbo

  Lesgeld in bol-opleidingen
  Als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent, moet je lesgeld aan het rijk betalen. Voor het  schooljaar 2018-2019 is dit € 1.155. Je krijgt hierover in september bericht van DUO (Dienst uitvoering Onderwijs) en kunt zelf bepalen hoe je het lesgeld wilt betalen: in één keer of gespreid in zes termijnen.

  Cursusgeld in bbl-opleidingen
  Als je een bbl-opleiding volgt, dus leren en werken combineert, betaal je alleen cursusgeld als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent. Voor opleidingen op niveau 1 en 2 is het bedrag voor het schooljaar 2018-2019 € 240. Voor opleidingen op niveau 3 en 4 geldt voor het schooljaar 2018-2019 een bedrag van € 582. Deze bedragen worden door het ROC Kop van Noord-Holland in rekening gebracht.

  Specifieke kosten
  Naast les- of cursusgeld zijn er andere kosten waar je rekening mee moet houden. Studieboeken bijvoorbeeld. Andere kosten die aan een opleiding verbonden zijn, zijn de zogenaamde opleidingskosten. Hieronder vallen kosten voor leermaterialen en –hulpmiddelen (bijvoorbeeld kleding of gereedschap), ICTlicenties, kosten voor externe examens en bijzondere activiteiten. Deze kosten verschillen per opleiding en worden voorafgaand aan ieder schooljaar bekendgemaakt. Je kunt deze kosten -gespecificeerd per opleiding en per leerjaar terugvinden bij iedere opleiding op deze website.

  Studiefinanciering en studentenreisproduct
  Als je 18 jaar of ouder bent en een bolopleiding volgt, dan kom je in aanmerking voor studiefinanciering (basisbeurs). Daarnaast heeft sinds 1 januari 2017 iedere mbo-leerling die een bol-opleiding volgt -ongeacht zijn of haar leeftijd - recht op een studentenreisproduct (OV-kaart). Voor het aanvragen van studiefinanciering en/of een studentenreisproduct heb je een DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD? Vraag er dan eerst een aan op www.digid.nl. Ben je jonger dan 18 jaar of volg je een opleiding in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)? Dan heb je geen recht op studiefinanciering en/of een reisproduct. Wel kan het kindgebonden budget voor je ouders hoger worden. Op www.toeslagen.nl is hierover meer informatie te vinden.

  Voor alle vragen met betrekking tot studiefinanciering kun je terecht op de website van DUO: www.duo.nl. Je kunt ook contact opnemen met een adviseur van het Loopbaancentrum van het ROC Kop van Noord-Holland op 0223 611 200.