Home > Ouders

Zelfstandig leren met betrokken ouders

Met een diploma

Het is onze missie om onderwijs van hoge kwaliteit te verzorgen met de nadruk op vakmanschap en optimale persoonlijke ontplooiing van studenten, gericht op deelname aan de samenleving. We streven naar een goede aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt.
Binnen het ROC Kop van Noord-Holland staan de studenten centraal; zij zijn ons eerste aanspreekpunt. Maar op de weg naar zelfstandigheid speelt de omgeving een belangrijke rol. Betrokkenheid van ouders is daarbij heel belangrijk, zowel in het keuzeproces vooraf als in de begeleiding tijdens de opleiding. Ouders en verzorgers ontmoeten we graag tijdens open avonden en op ouderavonden. Ook informeren we u via nieuwsbrieven en deze site. Uiteraard kunt u tijdens de opleiding bij vragen ook contact opnemen met de coach van uw zoon of dochter.

Zonder diploma

Heeft uw zoon of dochter nog geen diploma, dan kan hij of zij instromen in het mbo via de entree-opleiding. De mininumleeftijd is 16 jaar. Via een bol- of bbl-opleiding leert de entree-leerling de algemene vakken. Hij of zij krijgt daar ook lessen in burgerschap, sociale vaardigheden en werknemersvaardigheden. Na de opleiding heeft uw zoon of dochter de keuze om te gaan werken of door te stromen naar een opleiding op niveau 2. De basis voor deze keuze is een bindend advies dat tijdens de opleiding wordt gegeven.

> Lees meer over entree-opleidingen

Aanmelden en toelaten

Wie zich wil aanmelden voor een mbo-opleiding, moet dit uiterlijk op 1 april voor het nieuwe studiejaar doen. Dit geldt sinds het studiejaar 2018-2019. Als een student zich niet op 1 april heeft aangemeld, dan kan de mbo-instelling hem weigeren. Na aanmelding kan een student zijn opleidingskeuze nog wijzigen.

Alle studenten die zich op tijd aanmelden, hebben recht op een studiekeuzeadvies door de mbo-instelling. In dit advies kijken we of de gekozen opleiding past bij de student. Daarbij wordt gekeken naar zijn achtergrond, motivatie en interesses. Het is aanvullend op de LOB- en studiekeuzeactiviteiten die de jongere op het vmbo al heeft doorlopen.

Recht op toelating tot de mbo-opleiding van je keuze (toelatingsrecht)
Een student heeft in principe recht op toelating tot de mbo-opleiding van zijn keuze als hij:

– op uiterlijk 1 april is aangemeld bij de mbo-opleiding;
– de vooropleiding heeft behaald voordat het mbo-schooljaar begint;
– deelneemt aan de verplichte intakeactiviteiten voor die opleiding.

Een student die aan alle eisen voldoet, kan soms toch worden geweigerd. Dat kan wanneer er meer aanmeldingen zijn dan opleidingsplekken. Daarnaast mogen sommige opleidingen extra eisen stellen. Meer weten? Kijk dan op de site van de rijksoverheid.

Daarom kiest u voor ROC Kop van Noord-Holland

Professioneel

Wij bieden onderwijs van hoge kwaliteit, uitgevoerd door betrokken professionals, gericht op de vakmensen van de toekomst.

Betrouwbaar

Het ROC (Regionaal Opleidingen Centrum) Kop van Noord-Holland is een betrouwbaar adres voor beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en (bedrijfs)cursussen.

Persoonlijk

Een persoonlijke aanpak is het uitgangspunt.  Het onderwijs wordt verzorgd door vaste teams, ieder met een eigen plek binnen onze locaties in Den Helder en Schagen.

Respectvol

De docenten kennen de studenten en andersom. Door een respectvolle omgang met elkaar creëer je vertrouwen, wat bijdraagt aan een goed onderwijsklimaat.

Help uw kind bij het kiezen

De keuze van de opleiding

Het ROC Kop van Noord-Holland biedt vele opleidingen voor jongeren met of zonder diploma. We onderhouden nauwe contacten met het bedrijfsleven voor een optimale aansluiting van onze opleidingen op de arbeidsmarkt.

> Bekijk al onze richtingen

Gewoon een goede school

Een persoonlijke aanpak is voor ons van groot belang. Een goed leerklimaat, waarin de studenten en de vakgedreven docenten elkaar weten te vinden, verbetert de leskwaliteit.

> Waarmee wij ons als school onderscheiden

Kom langs op de open avond

Op meerdere momenten in het jaar organiseert ROC Kop van Noord-Holland open avonden in Schagen en Den Helder. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u een beter beeld van het aanbod van onze school. Bovendien is het een goed moment om de sfeer te komen proeven.

> Ervaar zelf het ROC Kop van Noord-Holland

Begeleid uw zoon of dochter

Wat je later wilt worden kan een moeilijke keuze zijn. Aan de ene kant moet je het leuk vinden en aan de andere kant moet het haalbaar zijn. De vooruitzichten zijn ook belangrijk. Wordt het economisch werk, of juist logistiek? Zorg of horeca? Neem de tijd om er met uw zoon of dochter over te praten. U kent hem of haar als geen ander. U weet waar hij of zij goed in is en van houdt. En kom samen langs op de open avonden.

''Je loopt stage bij bedrijven die echt bij de opleiding betrokken zijn''

Overgang van vmbo naar mbo

Vaak sluiten de vooropleidingen inhoudelijk goed aan op de mbo-opleiding, maar wisselen van richting is ook mogelijk. Daar zitten wel beperkingen aan. Uw zoon of dochter kan bijvoorbeeld niet zomaar met een technische achtergrond starten met een maatschappelijke opleiding. Bespreek de mogelijkheden met de decaan op de school van uw zoon of dochter.

Hoe stap je succesvol over van vmbo naar mbo?

De stap van het vmbo naar het mbo kan best uitdagend zijn. Om deze overgang makkelijker te maken is onze locatie in Schagen verbonden met die van het Regius College en onderhouden we nauwe contacten met (decanen van) alle andere middelbare scholen in de regio.

Bovendien hebben we na inschrijving met iedere student een studiekeuzeadviesgesprek waarin we samen nagaan of de keuze van uw zoon of dochter realistisch is. Komen de verwachtingen overeen met het aanbod? Sluit de gekozen opleiding aan bij de vooropleiding? Tijdens de intake behandelen we alle specifieke aandachtsgebieden.

Wat kost een mbo-opleiding?

Kosten en toeslagen mbo-opleidingen

Een opleiding is nooit helemaal gratis: iedere student betaalt opleidingskosten en als je 18 jaar of ouder bent, betaal je les- of cursusgeld aan het Rijk. Ben je boven de 18 en volg je een voltijdopleiding, dan kun je studiefinanciering aanvragen. Bovendien kan iedere mbo-student die een bol-opleiding volgt gratis reizen met het ov. Kijk op https://www.duo.nl/particulier/mbo-er/. Voor vavo-studenten gelden andere regels: geen studiefinanciering of ov-kaart, onder de 18 wel een mogelijkheid tot verhoging van het kindgebonden budget van je ouders. Kijk op www.toeslagen.nl.

Kosten mbo-opleidingen


De student, ouder of verzorger betaalt zelf een bijdrage voor de opleiding. Het ROC Kop van Noord-Holland maakt voor het innen van opleidingskosten gebruik van het programma ‘WIS Collect. Digitaal, veilig en snel’. Iedere student ontvangt aan het begin van het schooljaar op zijn of haar schoolmail (studentnummer@cursist.rockopnh.nl) een e-mailbericht met een link naar zijn of haar eigen omgeving in WIS Collect. Ouders/verzorgers worden hierover eveneens per e-mail geïnformeerd. De link naar de digitale omgeving is in beide mails gelijk: u komt in dezelfde omgeving terecht als uw zoon/dochter. Dubbele betaling is hierdoor uitgesloten.
Volgt uw zoon of dochter een opleiding bij het ROC Kop van Noord-Holland, dan heeft hij of zij recht op studiefinanciering. Ook kan uw zoon of dochter een ov-kaart aanvragen voor gratis openbaar vervoer.

Lees alles

Schoolkosten en lesgeld


Voor een bol-opleiding betaal je lesgeld aan het Rijk (de rekening ontvang je via DUO). In schooljaar 2019-2020 is dat € 1.168. Voor een bbl-opleiding betaal je cursusgeld aan het ROC Kop van Noord-Holland. In schooljaar 2019 – 2020 is dat op niveau 1 en 2 € 243 en op niveau 3 en 4 € 588.
Vanaf schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe regeling voor schoolkosten in het mbo. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen de  ‘basisuitrusting’ en persoonlijke onderwijsbenodigdheden. De basisuitrusting betreft alle spullen (inclusief gereedschappen) die je op school gebruikt om je opleiding te volgen en examen te doen en wordt door de school ter beschikking gesteld aan studenten die dat willen.
De aanschaf van onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik (zoals boeken, licenties, laptop, werk- of sportkleding en -schoenen of kosten van externe examens) blijft voor eigen rekening.

Lees meer

Alles over studiefinanciering


Mbo-studenten vanaf 18 jaar of ouder die een bol-opleiding volgen, komen in aanmerking voor studiefinanciering (basisbeurs). Daarnaast heeft iedere mbo-student die een bol-opleiding volgt -ongeacht zijn of haar leeftijd – recht op een studentenreisproduct (OV-kaart). De aanvraag van deze subsidie duurt even, dus stimuleer uw dochter of zoon om deze 3 maanden van tevoren te doen. Voor het aanvragen van studiefinanciering en/of een studentenreisproduct is een DigiD nodig.

Vavo
Leerlingen jonger dan 18 jaar die een opleiding volgen in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) hebben geen recht op studiefinanciering en/of een reisproduct. Wel kan het kindgebonden budget voor u als ouders hoger worden. Op www.toeslagen.nl is hierover meer informatie te vinden.

Lees meer

Ervaringen delen...

“Wij kiezen voor een goede sfeer”

Gaby en Claudia zijn beiden zeer te spreken over hun opleiding en de sfeer op het ROC Kop van Noord-Holland.
Claudia: “Ik heb eerst een jaar op een andere school gezeten en toen de overstap gemaakt naar de kappersopleiding in Den Helder. Dat was best lastig voor me, maar de persoonlijke begeleiding hier op school is echt top.”
Gaby vult aan: “De opleidingen haarverzorging vormen een kleine afdeling binnen onze school aan de Kievitstraat, maar wel met een eigen plek. Er is ook een professionele kapsalon. Ik vind het hier knus en de sfeer is echt goed”.

“Mijn coach heeft me goed geholpen”

Toen Dylan Kokkelkoren te horen kreeg dat hij was afgekeurd voor alle Defensieonderdelen, ‘zat hij er even helemaal doorheen’.
Heel begrijpelijk, want Dylan was op dat moment bijna klaar met de VeVa-opleiding en moest zich gaan richten op een andere toekomst dan hij voor ogen had. Niet binnen Defensie, maar erbuiten.
Dylan: “Gelukkig had ik een coach, meneer Jansen, die me met raad en daad bijstond. Met zijn hulp ben ik uiteindelijk overgestapt naar de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid op de VeiligheidsAcademie van het ROC Kop van Noord-Holland, naar de zogenoemde politieklas.”

“Mijn ouders hielpen me juiste keuze te maken”

Bij ons op school zijn de leerlingen in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun opleiding: zij staan centraal. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je als leerling alles alleen moet doen. Integendeel. Behalve een goede begeleiding vinden we het ook belangrijk dat ouders/verzorgers betrokken zijn bij de opleiding van hun zoon of dochter. Dat kan een groot verschil maken, zoals bij Romy Vorwald. Zij dacht dat ze wist wat ze wilde: een kappersopleiding. Omdat ze geen werkplek kon vinden, moest ze op zoek naar iets anders. Haar moeder hielp haar. Romy: “Mijn moeder kent me het beste, dus zij kon me goed adviseren. Ik ben blij dat ik haar raad heb opgevolgd.”

Doorstroom intern en extern

Heeft uw zoon of dochter een opleiding bij ROC Kop van Noord-Holland afgerond, dan zijn er diverse mogelijkheden. Na niveau 2 kan hij of zij door naar niveau 3 en 4. En daarna biedt een vervolgopleiding op hbo-niveau nieuwe opties.

Stage

De stage biedt uw dochter of zoon de gelegenheid bij uitstek om meer te leren over het bedrijfsleven. Tegelijk doet hij of zij nuttige praktijkervaring op. Het komt voor dat studenten na de stage direct een baan krijgen aangeboden. ROC Kop van Noord-Holland heeft contact met vele goede stagebedrijven in de regio. Bij sommige opleidingen kan uw zoon of dochter zelf een leerwerkplek aandragen. Motiveer haar of hem om op tijd op zoek te gaan: bedrijven willen soms stageplekken kunnen inplannen. De stageconsulent kan u hier alles over vertellen.

Keuzedelen

15% van de lessen bestaat uit zogenaamde keuzedelen. Dit zijn zelf te kiezen vakken, die uw zoon of dochter de kans geven zich in de markt te onderscheiden met unieke kennis. De keuzedelen die op een school worden onderwezen, verschillen per ROC.

> Lees meer over onze keuzedelen

Leerverder.nl


Leerverder.nl is de brug tussen mbo- en hbo-opleidingen in Noord-Holland en Flevoland. Op deze informatieve website lezen mbo-studenten alles over de mogelijkheden voor een vervolgopleiding in het hbo. Deze site is ook voor u als ouder interessant.

Praktisch
 • Wanneer zijn de open avonden?

  Je bent van harte welkom op onze open avonden! Kom langs en laat je uitgebreid informeren over onze opleidingen. Naast het inwinnen van informatie kun je uiteraard ook een kijkje nemen in de diverse praktijklokalen.
  Tekst en uitleg wordt verzorgd door zowel docenten als studenten. Ook zijn er medewerkers aanwezig die specifieke vragen kunnen beantwoorden over de inschrijving, intake, studiefinanciering en studentbegeleiding, kortom: voor alles wat met je toekomstige studie te maken heeft.

  De voorlichting wordt in principe gegeven op de locatie waar de lessen van die betreffende opleiding worden gegeven:

  Open avonden 2018 – 2019:
  dinsdag 12 februari 2018 van 18:00 – 21:00 uur

  Kievitstraat 31, Den Helder
  Entreeopleiding, Economie en Administratie, Maatschappelijke Zorg, Pedagogisch Werk, Verpleging, Verzorging en Dienstverlening, Kappen en Vavo

  Sportlaan 54, Den Helder
  Sport en Bewegen, Veiligheid en Vakmanschap (VeVa), VeiligheidsAcademie,
  Nautisch College: Handelsvaart, Zeevisvaart en Logistiek

  Burg. Ritmeesterweg 31 (Techniekcampus), Den Helder
  Elektrotechniek, Installeren, Mechatronica, Metaalbewerken, Middenkader Engineering, Offshore, Werktuigbouwkunde

  Hofstraat 13, Schagen
  Entreeopleiding/Startcentrum, Autotechniek, Bouw/Timmeren, Middenkader Engineering, Horeca, ICT, Handel en Ondernemerschap, Finance Academy, Consulent Publieke Dienstverlening, VeiligheidsAcademie, Maatschappelijk Zorg, Pedagogisch Werk, Verpleging, Verzorging en Dienstverlening en Vavo

  maandag 25 juni 2018 van 19:00-21:00 uur

  Alleen locatie Kievitstraat 31, Den Helder
  Alle mbo-opleidingen, Entreeopleiding en Vavo

 • Mijn gegevens zijn veranderd, aan wie geef ik dat door?
  1. Voor studenten is het belangrijk wijzigingen door te geven aan DUO in Groningen. Dit kan via de website duo.nl of telefonisch op telefoonnummer (050) 599 77 55.
  2. Geef wijzigingen ook altijd door aan de studentenadministratie: studentenadministratie@rockopnh.nl.
  3. Bijna alle correspondentie versturen we per e-mail. Aan studenten via de schoolmail, aan ouders aan het e-mailadres dat is opgegeven bij inschrijving. Zorg dus dat de gegevens up-to-date zijn, om niks te missen.
 • Welke kosten betaal ik voor de opleiding en aan wie?

  De kosten voor het volgen van een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn in vijf categorieën opgebouwd. Te weten:

  1. Les- en cursusgeld
  2. Boeken en readers
  3. Digitale leermiddelen
  4. Basisuitrusting
  5. Overige benodigdheden


  Les- en cursusgeld
  In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hangt de hoogte van het les- of cursusgeld af van je leeftijd, het niveau van de opleiding en de gekozen leerweg (bol of bbl).

  Bol-opleiding
  Als je een bol-opleiding (school en stage) volgt, betaal je alleen lesgeld als je op 1 augustus van het jaar waarin je start met je opleiding 18 jaar of ouder bent. Je betaalt dit aan het Rijk. Voor 2019 – 2020 is dit € 1.168. Je ontvangt hierover aan het begin van het schooljaar bericht van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en kunt eventueel in zes termijnen betalen.

  Bbl-opleiding
  Als je een bbl-opleiding (werken en leren) volgt, betaal je alleen cursusgeld als je op 1 van het jaar waarin je start met je opleiding 18 jaar of ouder bent. Je ontvangt daarvoor een factuur van school.

  De hoogte van het cursusgeld is afhankelijk van het niveau van de bbl-opleiding:
  – voor opleidingen op niveau 1 en 2 betaal je in het schooljaar 2019 – 2020 € 243.
  – voor opleidingen op niveau 3 en 4 betaal je in het schooljaar 2019 – 2020 € 588.

  2. Boeken en readers
  Om lessen te kunnen volgen, heb je boeken en readers nodig. Wil je er zeker van zijn dat je de juiste druk van een boek ontvangt, bestel je boeken dan via boekhandel Lisette Werter Groep. Je mag je boeken ook ergens anders bestellen. Let er dan goed op dat het boek het juiste ISBN-nummer heeft (en je dus de juiste druk koopt).

  3. Digitale leermiddelen
  Naast boeken kom je op de boekenlijst ook zogenaamde ‘licenties’ tegen voor het gebruik van digitale leermiddelen. Voor het gebruikmaken van digitale leermiddelen moet – net als voor boeken – worden betaald en deze licenties zijn een verplicht onderdeel van het lesprogramma. Overigens verlaagt het gebruik van digitale leermiddelen in de meeste gevallen juist de kosten van (dure) boeken. Deze licenties bestel je via boekhandel Lisette Werter Groep.

  4. Basisuitrusting
  De basisuitrusting betreft alle spullen (inclusief gereedschappen) die je op school gebruikt om je opleiding te volgen en examen te doen. Die basisuitrusting wordt door de school ter beschikking gesteld aan studenten die dat willen (studenten die deze spullen in eigendom willen hebben, kunnen ervoor kiezen deze zelf aan te schaffen).

  5. Overige benodigdheden
  De overige benodigdheden worden gesplitst in een vrijwillig en een verplicht gedeelte. De verplichte kosten betaal je voor zaken die echt noodzakelijk zijn om een opleiding af te kunnen ronden. Daarnaast is er sprake van een vrijwillig gedeelte. Deze kosten zijn niet strikt noodzakelijk, maar wel zeer wenselijk voor een goede uitvoering van het onderwijs. Het gaat hier om de kosten van excursies en een kleine bijdrage aan de diploma-uitreiking. Wij doen onze uiterste best om deze kosten zo laag mogelijk te houden. We onderscheiden de volgende overige benodigdheden.

  a. Materialen
  Dit zijn kosten die worden gemaakt voor het uitvoeren van de opleiding, bijvoorbeeld schoenen of sportkleding voor de opleiding Sport en bewegen.

  b. Kopieerkosten
  Je ontvangt aan het begin van je opleiding een kopieerpas (aanschafprijs € 3). Deze pas kan op school opgeladen worden voor het maken van kopieën. Een kopie kost € 0,05.

  c. Excursies
  Bij sommige opleidingen wordt een excursie georganiseerd. Deze excursies zijn aanvullend op het onderwijsprogramma. Deelname aan de excursie is wel gewenst maar niet verplicht.

  d. Kosten praktijkcertificering en trainingen
  Als er sprake is van praktijkcertificering en/of specifieke trainingen, bijvoorbeeld bij de veiligheidstrainingen van de maritieme opleidingen, dan worden deze kosten doorberekend.

  e. Diploma-uitreiking
  Voor de eindejaarsgroepen brengen we een klein bedrag (€ 4) in rekening voor de diploma-uitreiking, als bijdrage voor de catering tijdens de diploma-uitreiking.

Stages
 • Zijn er veel stage- en arbeidsplaatsen in de branche die ik kies?

  Bij je opleidingskeuze denk je natuurlijk in de eerste plaats na over een richting die je leuk vindt en die bij je past. Maar het is ook verstandig om vooraf te kijken wat de kans is op een stage of leerwerkplek en hoe de situatie op de arbeidsmarkt is (al kan dat laatste natuurlijk alweer veranderd zijn als jij klaar bent met je opleiding).

  Onze voorlichting is erop gericht om je relevante, betrouwbare en actuele informatie te geven over de opleidingen die we aanbieden. Daarnaast heeft de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) in opdracht van het ministerie van OCW voor ieder ROC in Nederland een studiebijsluiter gemaakt die onafhankelijke informatie bevat over de tevredenheid van onze studenten, het percentage geslaagde studenten, de doorstroom naar het hbo, de kans op werk, de kans stage en het startsalaris. Je vindt de studiebijsluiter per opleiding op het tabblad ‘praktische informatie’ onder de button ‘Studiebijsluiter’.

 • Wat is het verschil tussen bol/stage en bbl/bpv?

  Een beroep leer je op school en in de praktijk. Binnen het mbo bestaan twee ‘leerwegen’, één met het accent op de praktijk en één met minder praktijk. Bij allebei doe je zogeheten BPV op, ofwel beroepspraktijkvorming.
  BOL staat voor beroepsopleidende leerweg. Je gaat de hele week naar school en loopt één of meerdere periodes stage. BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg. Je gaat aan het werk en gaat gemiddeld één dag per week naar school.
  Er bestaan ook opleidingen die een combinatie zijn van BOL en BBL, waarbij je in het begin van de opleiding naar school gaat en praktijklessen en stages volgt. In een latere fase combineer je het werken en leren.

Kosten
 • Welke kosten betaal ik voor de opleiding en aan wie?

  De kosten voor het volgen van een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn in vijf categorieën opgebouwd. Te weten:

  1. Les- en cursusgeld
  2. Boeken en readers
  3. Digitale leermiddelen
  4. Basisuitrusting
  5. Overige benodigdheden


  Les- en cursusgeld
  In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hangt de hoogte van het les- of cursusgeld af van je leeftijd, het niveau van de opleiding en de gekozen leerweg (bol of bbl).

  Bol-opleiding
  Als je een bol-opleiding (school en stage) volgt, betaal je alleen lesgeld als je op 1 augustus van het jaar waarin je start met je opleiding 18 jaar of ouder bent. Je betaalt dit aan het Rijk. Voor 2019 – 2020 is dit € 1.168. Je ontvangt hierover aan het begin van het schooljaar bericht van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en kunt eventueel in zes termijnen betalen.

  Bbl-opleiding
  Als je een bbl-opleiding (werken en leren) volgt, betaal je alleen cursusgeld als je op 1 van het jaar waarin je start met je opleiding 18 jaar of ouder bent. Je ontvangt daarvoor een factuur van school.

  De hoogte van het cursusgeld is afhankelijk van het niveau van de bbl-opleiding:
  – voor opleidingen op niveau 1 en 2 betaal je in het schooljaar 2019 – 2020 € 243.
  – voor opleidingen op niveau 3 en 4 betaal je in het schooljaar 2019 – 2020 € 588.

  2. Boeken en readers
  Om lessen te kunnen volgen, heb je boeken en readers nodig. Wil je er zeker van zijn dat je de juiste druk van een boek ontvangt, bestel je boeken dan via boekhandel Lisette Werter Groep. Je mag je boeken ook ergens anders bestellen. Let er dan goed op dat het boek het juiste ISBN-nummer heeft (en je dus de juiste druk koopt).

  3. Digitale leermiddelen
  Naast boeken kom je op de boekenlijst ook zogenaamde ‘licenties’ tegen voor het gebruik van digitale leermiddelen. Voor het gebruikmaken van digitale leermiddelen moet – net als voor boeken – worden betaald en deze licenties zijn een verplicht onderdeel van het lesprogramma. Overigens verlaagt het gebruik van digitale leermiddelen in de meeste gevallen juist de kosten van (dure) boeken. Deze licenties bestel je via boekhandel Lisette Werter Groep.

  4. Basisuitrusting
  De basisuitrusting betreft alle spullen (inclusief gereedschappen) die je op school gebruikt om je opleiding te volgen en examen te doen. Die basisuitrusting wordt door de school ter beschikking gesteld aan studenten die dat willen (studenten die deze spullen in eigendom willen hebben, kunnen ervoor kiezen deze zelf aan te schaffen).

  5. Overige benodigdheden
  De overige benodigdheden worden gesplitst in een vrijwillig en een verplicht gedeelte. De verplichte kosten betaal je voor zaken die echt noodzakelijk zijn om een opleiding af te kunnen ronden. Daarnaast is er sprake van een vrijwillig gedeelte. Deze kosten zijn niet strikt noodzakelijk, maar wel zeer wenselijk voor een goede uitvoering van het onderwijs. Het gaat hier om de kosten van excursies en een kleine bijdrage aan de diploma-uitreiking. Wij doen onze uiterste best om deze kosten zo laag mogelijk te houden. We onderscheiden de volgende overige benodigdheden.

  a. Materialen
  Dit zijn kosten die worden gemaakt voor het uitvoeren van de opleiding, bijvoorbeeld schoenen of sportkleding voor de opleiding Sport en bewegen.

  b. Kopieerkosten
  Je ontvangt aan het begin van je opleiding een kopieerpas (aanschafprijs € 3). Deze pas kan op school opgeladen worden voor het maken van kopieën. Een kopie kost € 0,05.

  c. Excursies
  Bij sommige opleidingen wordt een excursie georganiseerd. Deze excursies zijn aanvullend op het onderwijsprogramma. Deelname aan de excursie is wel gewenst maar niet verplicht.

  d. Kosten praktijkcertificering en trainingen
  Als er sprake is van praktijkcertificering en/of specifieke trainingen, bijvoorbeeld bij de veiligheidstrainingen van de maritieme opleidingen, dan worden deze kosten doorberekend.

  e. Diploma-uitreiking
  Voor de eindejaarsgroepen brengen we een klein bedrag (€ 4) in rekening voor de diploma-uitreiking, als bijdrage voor de catering tijdens de diploma-uitreiking.

 • Heeft mijn kind recht op studiefinanciering?

  Studenten die 18 jaar of ouder zijn en een bol-opleiding volgen kunnen in aanmerking komen voor studiefinanciering. Actuele informatie over les- en cursusgeld en studiefinanciering is te vinden op op www.duo.nlen www.toeslagen.nl. Om studiefinanciering aan te kunnen vragen heeft uw kind een DigiD nodig. Meer informatie daarover is te vinden op www.digid.nl.

  Studenten die jonger zijn dan 18 jaar of een vavo-opleiding volgen hebben géén recht op studiefinanciering. Wel kan het kindgebonden budget voor u als ouder hoger worden. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl.