Kies nu voor jouw toekomst

Let op: inschrijven voor het schooljaar 2021-2022 kan vanaf 1 november 2020.

Wat goed dat je de opleiding hebt gevonden die bij je past! Nu is het tijd voor de volgende stap, jezelf aanmelden. Schrijf je meteen in!

Direct downloaden

Download het formulier, print het, vul het in en stuur het op. Vraag je liever het inschrijfformulier aan? Vul dan onderaan de pagina het formulier in.

Aanmelden en toelaten

Wie zich wil aanmelden voor een mbo-opleiding, moet dit normaliter uiterlijk op 1 april voor het nieuwe studiejaar doen. Door de coronacrisis is deze datum verplaatst naar 1 mei.

  • De Minister heeft de uiterste aanmelddatum voor nieuwe studenten uitgesteld van 1 april tot 1 mei.
  • De intake vindt gewoon plaats: telefonisch of via Skype. Verplichte intake-activiteiten die op school gepland waren, vervallen.  Hiervoor kan eventueel een online alternatief voor worden geboden.  
  • Voor opleidingen met verplichte intake-activiteiten in het kader van aanvullende eisen (zoals VeVa) geldt vooralsnog dat deze activiteiten naar een later moment worden verplaatst en dat studenten als ‘voorlopig’ worden ingeschreven.

Alle studenten die zich op tijd aanmelden, hebben recht op een studiekeuzeadvies door de mbo-instelling. In dit advies kijken we of de gekozen opleiding past bij de student. Daarbij wordt gekeken naar zijn achtergrond, motivatie en interesses. Het is aanvullend op de LOB- en studiekeuzeactiviteiten die de jongere op het vmbo al heeft doorlopen. Dit noemen we het intakegesprek.
Recht op toelating tot de mbo-opleiding van je keuze (toelatingsrecht)
Een student heeft in principe recht op toelating tot de mbo-opleiding van zijn keuze als hij:

– op uiterlijk 1 april (door coronacrisis 1 mei) is aangemeld bij de mbo-opleiding;
– de vooropleiding heeft behaald voordat het mbo-schooljaar begint;
– deelneemt aan de verplichte intakeactiviteiten (door coronacrisis telefonisch of via skype, of op een nader te bepalen moment) voor die opleiding.

Een student die aan alle eisen voldoet, kan soms toch worden geweigerd. Dat kan wanneer er meer aanmeldingen zijn dan opleidingsplekken. Daarnaast mogen sommige opleidingen extra eisen stellen. Meer weten?

Kijk dan op de site van de rijksoverheid.

Aanvragen inschrijfformulier

Hieronder vraag je het papieren inschrijfformulier aan. Deze wordt naar je opgestuurd. Download je liever het formulier om zelf te printen en te sturen? Ga dan naar de pagina Inschrijven.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.