Je kunt je digitaal aanmelden voor onze opleidingen. Dit doe je door op de specifieke pagina van de opleiding naar beneden te scrollen en te klikken op de link onder ‘Direct online aanmelden’. Of klik rechts onder de agenda op de knop ‘Direct online aanmelden’. Kijk goed of je de juiste variant aanklikt (bol of bbl en de juiste locatie, als dit van toepassing is zie je dat in de tabel). Je hebt je DigiD nodig om je aan te melden.

Inschrijven voor schooljaar 2021-2022 kan vanaf 1 november 2020.

Huidige coronamaatregelen rond inschrijven

  • De Minister heeft de uiterste aanmelddatum voor nieuwe studenten uitgesteld van 1 april tot 1 mei.
  • De intake vindt gewoon plaats: telefonisch of via Skype. Verplichte intake-activiteiten die op school gepland waren, vervallen.  Hiervoor kan eventueel een online alternatief voor worden geboden.  
  • Voor opleidingen met verplichte intake-activiteiten in het kader van aanvullende eisen (zoals VeVa) geldt vooralsnog dat deze activiteiten naar een later moment worden verplaatst en dat studenten als ‘voorlopig’ worden ingeschreven.

De toelating

Alle studenten die zich op tijd aanmelden, hebben recht op een studiekeuzeadvies door de mbo-instelling. In dit advies kijken we of de gekozen opleiding past bij de student. Daarbij wordt gekeken naar zijn achtergrond, motivatie en interesses. Het is aanvullend op de LOB- en studiekeuzeactiviteiten die de jongere op het vmbo al heeft doorlopen. Dit noemen we het intakegesprek.
Recht op toelating tot de mbo-opleiding van je keuze (toelatingsrecht)
Een student heeft in principe recht op toelating tot de mbo-opleiding van zijn keuze als hij:

– op uiterlijk 1 april (door coronacrisis 1 mei) is aangemeld bij de mbo-opleiding;
– de vooropleiding heeft behaald voordat het mbo-schooljaar begint;
– deelneemt aan de verplichte intakeactiviteiten (door coronacrisis telefonisch of via skype, of op een nader te bepalen moment) voor die opleiding.

Een student die aan alle eisen voldoet, kan soms toch worden geweigerd. Dat kan wanneer er meer aanmeldingen zijn dan opleidingsplekken. Daarnaast mogen sommige opleidingen extra eisen stellen. Meer weten?

Kijk dan op de site van de rijksoverheid.

Aanvragen inschrijfformulier Vavo of educatie

Hieronder vraag je een inschrijfformulier voor Vavo of educatie aan. Je kunt deze ook downloaden op de pagina's van Vavo en educatie.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.