Extra begeleiding via het Loopbaancentrum

Bij de studentadviseurs van het Loopbaancentrum kun je terecht voor een extra steuntje in de rug. Samen met jou bekijken ze je hulpvraag en ze verwijzen je door als dat nodig is. Dat kan zijn naar de schoolmaatschappelijk werker, een pedagogisch medewerker van het Pluspunt, een intern begeleider passend onderwijs of jobcoach. Van daaruit is ook verwijzing naar externe hulpverlening mogelijk. Voor vertrouwenszaken is er een vertrouwenspersoon.

Studie- en beroepskeuze

Onze studentadviseurs kunnen je helpen bij je studie- en beroepskeuze, of als je van richting wilt wisselen. Er zijn daarvoor diverse tests en onderzoeken beschikbaar. Interesse-onderzoek Als je moeite hebt met het maken van een beroepskeuze of als je van richting wilt veranderen, kan het helpen om een interesse-onderzoek te doen. Aan de hand van een aantal vragen wordt duidelijker welke richtingen bij jou passen. Capaciteitenonderzoek Vraag je je af of je het niveau van een opleiding wel aankunt? Een capaciteitenonderzoek helpt je daar van tevoren meer inzicht in te krijgen. Ook deze kun je doen bij het Loopbaancentrum. Persoonlijkheidsonderzoek Een handig onderzoek wanneer het voor jou niet helemaal helder is of je karaktereigenschappen wel passen bij de studierichting die je hebt gekozen. Dit onderzoek kan bijvoorbeeld slim zijn als je faalangst hebt, verlegen bent of juist heel assertief.

Passend onderwijs

Om passend onderwijs te kunnen bieden willen wij graag zo vroeg mogelijk weten wat jij nodig hebt om de opleiding optimaal te doorlopen. Wanneer de antwoorden op het inschrijfformulier daartoe aanleiding geven, gaan wij al voor de zomervakantie met jou en eventueel je ouders in gesprek over het bieden van passend onderwijs. We stellen vast op welke punten je extra begeleiding zou kunnen gebruiken, zodat we daar meteen vanaf de start van je opleiding mee kunnen beginnen. In onderstaande link staat het zorgprofiel van het ROC Kop van Noord-Holland. Hierin staat vermeld voor welke doelgroepen extra begeleiding mogelijk is, wat deze begeleiding in kan houden, en in welke situaties wij geen passend onderwijs kunnen bieden. 

Het zorgprofiel

Problemen thuis of op school

Wanneer je persoonlijke problemen hebt kun je je aandacht soms niet meer goed op school richten. De schoolmaatschappelijk werker of de pedagogisch werker van het Loopbaancentrum kan je helpen wanneer je tegen de gevolgen aanloopt van je eigen gedrag of wanneer er moeilijkheden zijn in je thuissituatie. Ook kunnen ze je ondersteunen wanneer er praktische problemen zijn bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting of financiën. In de begeleiding wordt samengewerkt met je coach. Als het nodig is wordt je verwezen naar hulpverlening buiten de school.

Vertrouwenszaken

Neem contact op met een studentadviseur van het Loopbaancentrum als je op school of bij je leerbedrijf last hebt van ongewenste omgangsvormen, zoals: • pesten of bedreiging • geweld • discriminatie of racisme • seksuele intimidatie Als de situatie daar voldoende aanleiding toe geeft, kan de studentadviseur je verwijzen naar de vertrouwenspersoon die je helpt bij het indienen van een officiële klacht bij een klachtencommissie.

Trainingen

Soms krijg je na contact met het Loopbaancentrum het advies om mee te doen aan een speciale cursus. Het Loopbaancentrum organiseert ieder jaar verschillende cursussen, zoals Omgaan met faalangst, Opkomen voor jezelf en Mindfulness. Wanneer je je als gevolg van stress of onzekerheid moeilijk kunt focussen op je schooltaken, leer je door het volgen van een van deze trainingen hoe je minder gaat piekeren en meer vertrouwen krijgt in jezelf.

Voortijdig schoolverlaten

Wanneer je de school verlaat voordat je een diploma behaald hebt, word je naar het Loopbaancentrum verwezen voor uitstroombegeleiding. Als je nog kwalificatieplichtig bent (je bent nog geen 18 jaar en je hebt nog geen mbo-2- of havo-diploma behaald), mag je pas worden uitgeschreven als je bij een andere opleiding staat ingeschreven. De studentadviseur onderzoekt of er met behulp van begeleiding een mogelijkheid is om toch verder te gaan met de opleiding. Wanneer dat niet kan, word je geholpen bij het maken van een nieuwe keuze. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het oriëntatie- en overstaptraject.