In het kort

De opleidingen Maatschappelijke zorg op niveau 3 en 4 worden aangeboden in zowel de bol- als de bbl-variant.
Bij aanmelding voor de bol-opleidingen word je ingeschreven op het hoofddossier Maatschappelijke zorg (niveau 3 en 4, crebo 23181). Je volgt eerst het basisdeel op niveau 3 of niveau 4 en maakt daarna een keuze voor een van de profieldelen passend bij het gekozen niveau.

Voor de bbl-variant kun je je uitsluitend aanmelden als je al een werkgever hebt. We bieden twee opleidingen Maatschappelijke Zorg aan in de bbl-variant: Begeleider gehandicaptenzorg (niveau 3,  crebo 25475) en Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (niveau 4, crebo 25477).

Als medewerker maatschappelijke zorg begeleid je (groepen) volwassenen, bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap of ouderen, bij het wonen, werken en leven. Belangrijk daarbij is dat je een bijdrage levert aan een vertrouwde, veilige en stimulerende leefomgeving. Ook weet je om te gaan met heel verschillende hulpvragen en wensen van cliënten, waarbij je ieders achtergrond en cultuur respecteert. Je werkt natuurlijk in de eerste plaats met cliënten, maar je hebt ook te maken met hun ouders, familie, sociale netwerken, formele en wettelijke vertegenwoordigers. Het is belangrijk dat je geduldig en fl exibel bent, goed kunt luisteren en samenwerken en dat je aandacht en begrip kunt tonen.

Inhoud

Tijdens de opleiding Maatschappelijke zorg werk je aan de volgende kerntaken:
• bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
• werken aan kwaliteit en deskundigheid
• bieden van (zorg en) ondersteuning aan een specifieke doelgroep, afhankelijk van het gekozen profieldeel,

Niveau 3

Begeleider gehandicaptenzorg:
Als begeleider gehandicaptenzorg begeleid je cliënten van alle leeftijden met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap bij zaken op het gebied van wonen, dagbesteding en/of vrije tijd. De opleiding Begeleider gehandicaptenzorg bieden we ook aan als bbl-variant (crebo 25475). Voorwaarde bij inschrijving is dat je een werkgever hebt.

Begeleider specifieke doelgroepen:
Als begeleider specifieke doelgroepen ondersteun je volwassenen bij dagbesteding en wonen. Binnen de opleiding op niveau 3 ligt de nadruk op ondersteunende werkzaamheden voor ouderen.

Niveau 4

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg:
Als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg begeleid je cliënten van alle leeftijden met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap. Ook kun je te maken krijgen met meervoudig gehandicapten of cliënten met een combinatie van psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen. Daarnaast ondersteun je het sociale systeem van de cliënt en stel je behandelplannen op. De opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg bieden we ook aan als bbl-variant (crebo 25477). Voorwaarde bij inschrijving is dat je een werkgever hebt.

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen:
Als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen begeleid je cliënten van 18 jaar of ouder met psychogeriatrische, psychiatrische, psychosociale of gedragsproblemen. Als begeleider specifieke doelgroepen kun je ook ondersteuning bieden aan mensen die bijvoorbeeld gevlucht zijn uit hun eigen land, op straat leven of verslaafd zijn.

Thuisbegeleider:
Als thuisbegeleider werk je vaak zelfstandig, gericht op de individuele cliënt en hun naaste betrokkenen. Je werkt bijvoorbeeld met mensen met psychische problemen of beginnend dementerende ouderen. De ondersteuning is gericht op persoonlijke verzorging, het vergroten van het netwerk, ondersteuning bij de opvoeding en/of het huishouden.

Heb je nog vragen?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met mevrouw R. Koster.
Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 200.
E-mailen kan natuurlijk ook: rakoster@rockopnh.nl.