In het kort

De infanterie van de Landmacht wordt gevormd door militairen die het grondgevecht voeren, het grondoptreden. Infanteristen beschikken daarvoor over automatische en semi-automatische handvuurwapens, mortieren en anti-tankwapens. Daarnaast beschikt de infanterie over geavanceerde communicatie- en laserapparatuur en allerlei soorten nachtzichtapparatuur. Als onderofficier grondoptreden geef je leiding aan een groep van acht personen. De infanteristen zijn uitgerust met zeer modern materieel om het grondgevecht uit te voeren. Als onderofficier grondoptreden ben je de vakman, de leider en de instructeur op het gebied van alle middelen en mogelijkheden van je groep. Je kunt niet alleen het binnen de groep aanwezige materiaal bedienen, maar ook mensen opleiden zodat zij de systemen ook kunnen bedienen.

Bij Defensie ben je, ongeacht je functie, in eerste plaatst militair. Dit betekent dat je een wapen draagt dat je mag en soms zelfs moet gebruiken. Om gevechtssituaties zo goed en veilig mogelijk te doorstaan, word je eerst uitgebreid opgeleid en getraind. Daarna ben je klaar om grondgebied te verdedigen, gevechtsacties te ondersteunen of zelf in een direct grondgevecht op te treden.

Inhoud

Tijdens de VeVa opleiding Aankomend Onderofficier Grondoptreden worden de studenten voorbereid op een uitdagende militaire start (gevechts)functie in de rol van onderofficier. De studenten leren naast hoe te verplaatsen in diverse terreinen, optreden bij calamiteiten, het uitvoeren van militaire beveiligingstaken ook instructievaardigheden, gesprekstechnieken en leiderschapsvaardigheden. Dit alles is nodig om de student voor te bereiden op zijn toekomstige rol als leider, vakman en instructeur. Naast de vakken Nederlands en rekenen krijgen de studenten militair Engels en burgerschap. Er wordt veel gesport en gewerkt in teamverband om zo te leren wat de kracht van teamwork is.

De VeVa-opleiding is opgebouwd in thema’s. Elke thema betreft ongeveer 8 tot 10 weken. Tijdens deze thema’s is de student gemiddeld 6 lesweken op school en volgt hij of zij 2 stageweken bij Defensie. De stageweek wordt de beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd. Tijdens de BPV is de student de gehele week op een Defensiecomplex aanwezig en zal in de avonden niet thuiskomen.

Heb je nog vragen?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de heer P. Jansen.
Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 200.
E-mailen kan natuurlijk ook: pjansen@rockopnh.nl.

profielfoto

Priscilla over VeVa: Aankomend onderofficier grondoptreden

“Infanterie of genie lijkt me gaaf”

Ooit wilde ze dierenverzorger worden, maar die interesse werd door het bezoek van een politieagent op school al snel ingeruild. Priscilla Swertz (18) doet inmiddels de opleiding aankomend onderofficier grondoptreden (VeVa). “Ik vond het verhaal van de politieagent interessant maar wilde nog wel wat heftigers. Ik ging kijken op een open dag van de Koninklijke Landmacht en toen wist ik het zeker. Ik was nog te jong om me direct aan te melden dus doe ik nu eerst de VeVa-opleiding.” De praktijk is leuk, maar zwaar: “De bivak, waarbij je in een tentje op een koud veld moet overnachten, is pittig en sluit echt aan op het werk binnen de Landmacht.” Ze vindt de algemene militaire lessen het leukste. “Je leert alles over de munitieonderdelen, hoe je een tourniquet aan moet leggen en hoe je in de houding moet staan.” Ze wil zichzelf na de VeVa-opleiding meteen aanmelden bij de Landmacht. “Ik moet dan nog wat fysieke testen afleggen en daar bereid ik me nu al op voor door te trainen. Het lijkt me gaaf als ik daar bij de infanterie of de genie aan de slag kan!”