In het kort

De infanterie van de Landmacht wordt gevormd door militairen die het grondgevecht voeren. De infanterie wordt veelal ingezet in onoverzichtelijk terrein, zoals boscomplexen, dorpen, en steden. De infanterie beschikt over automatische en semi-automatische handvuurwapens, boordwapensystemen, mortieren en anti-tankwapens. Daarnaast beschikt de infanterie over geavanceerde communicatie- en laserapparatuur en allerlei soorten nachtzichtapparatuur.

Als soldaat van de infanterie maak je deel uit van een groep van acht tot tien militairen die, afhankelijke van hun vakgebied, beschikken over (gepantserde) voertuigen. Meestal verricht je taken buiten een voertuig om, weer of geen weer. Denk aan het lopen van patrouilles en het veiligstellen van huizen en bossen. Maar ook aan onderhoud van het materiaal, beveiligingstaken en camouflage technieken.

Bij Defensie ben je, ongeacht je functie, in eerste plaatst militair. Dit betekend dat je een wapen draagt dat je mag, en soms zelfs moet gebruiken. Om gevechtssituaties zo goed en veilig mogelijk te doorstaan, word je eerst uitgebreid opgeleid en getraind. Daarna ben je klaar om grondgebied te verdedigen, gevechtsacties te ondersteunen of zelf in een direct grondgevecht op te treden.

Inhoud

Tijdens de VeVa opleiding in de uitstroomrichting Grondoptreden worden de studenten voorbereid op een uitdagende militaire start (gevechts)functie bij de infanterie. De studenten leren hoe te verplaatsen in diverse terreinen, hoe ze moeten optreden bij calamiteiten en hoe ze militaire beveiligingstaken uitvoeren. Naast de vakken Nederlands en rekenen krijgen de studenten militair Engels en burgerschap. Er wordt veel gesport en gewerkt in teamverbanden om zo te leren wat de kracht van teamwork is.

De VeVa-opleiding is opgebouwd in thema’s. Elke thema betreft ongeveer 8 tot 10 weken. Tijdens deze thema’s is de student gemiddeld 6 lesweken op school en volgt het 2 stageweken bij Defensie. De stageweek wordt de beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd. Tijdens de BPV is de student de gehele week op een Defensie complex aanwezig en zal in de avonden niet thuiskomen.

Heb je nog vragen?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de heer P. Jansen.
Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 200.
E-mailen kan natuurlijk ook: pjansen@rockopnh.nl.