“Het is belangrijk dat leerlingen en ouders de mogelijkheden van de vavo kennen”, legt opleidingsmanager Diane Paauwe uit. De vavo (Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs) bestaat voor net gezakte leerlingen van het voortgezet onderwijs die alleen de niet-behaalde vakken over hoeven te doen, voor leerlingen die hun opleiding nog niet afgerond hebben en voor niveauverhogers die na vmbo-TL het havo-diploma en na havo het vwo-diploma willen halen. Ook leerlingen die vastgelopen zijn in het reguliere onderwijs, leerlingen die in één jaar hun diploma willen halen en volwassenen die alsnog een diploma willen halen of hun ontwikkeling willen vergroten kunnen terecht op de vavo.

Diane legt uit: “Wij zijn kleinschalig van opzet. Daarom hebben we een uitgebreide intake zodat we goed de verwachtingen van elkaar kunnen uitspreken. We zorgen voor persoonlijke en intensieve begeleiding van de studenten en hanteren echt een volwassen aanpak. Dat is belangrijk voor een goede en motiverende leeromgeving.” Ook is een combi-traject mogelijk. Dan kun je al beginnen aan je mbo-opleiding én tegelijk het vak volgen en halen dat je nog nodig had.

Vavo voor de regio
Ook voorzitter van bestuur Aad de Wit is overtuigd van het nut van de vavo: “Natuurlijk hopen we dat iedereen slaagt en het standaard onderwijsproces doorloopt. Maar de werkelijkheid is soms anders. En terecht, we zijn immers allemaal anders. Voor deze mensen bieden we onderwijs dat hen beter voegt. Onze kernwaarde persoonlijk staat voorop. Zo is de vavo voor 18 jaar en ouder, maar kunnen wij ook 16 of 17-jarigen in overleg met ouders en de middelbare school trajecten aanbieden. Het is zo zonde als iemand afhaakt van het hele onderwijsproces en daarna met veel meer moeite diploma’s moet halen voor de gewenste plek op de arbeidsmarkt of in vervolgonderwijs. Zo blijven we als samenleving ook gemotiveerde mensen houden die zich gesteund voelen.”