Update over landelijke maatregelen 31 maart

Er is 31 maart door het kabinet in samenspraak met het RIVM opnieuw een beslissing genomen over het onderwijs tot en met 28 april. Dit betekent concreet dat er in deze periode geen onderwijsactiviteiten plaatsvinden op onze locaties. Leren op afstand wordt dus gecontinueerd. Wel zullen examens al dan niet aangepast kunnen worden uitgevoerd op onze school en kan je daar waar dit nodig is op school worden voorbereid op jouw examen. Ook blijven studenten welkom die thuis geen gebruik kunnen maken van afstandsleren en dus een beroep willen doen op leer- en ICT-faciliteiten van de school in het studiecentrum aan de Hofstraat in Schagen en op de locatie Sportlaan in Den Helder.

Bij de examens wordt de prioriteit gelegd bij examinering voor die studenten die dit jaar hun diploma kunnen behalen. De examens gaan door of zullen in aangepaste vorm doorgaan. Op basis van de richtlijnen van de overheid en het RIVM zullen wij ons uiterste best doen om de examinering zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen en jou daarmee de mogelijkheid te bieden jouw diploma te behalen. Onverkort blijft van kracht dat al het personeel en studenten die aanwezig zijn op de school volledig klachtenvrij moeten zijn. Onze school gaat vanaf 4 mei examineren. Wij hebben dan de tijd om dit goed te plannen en jij hebt de tijd om het goed voor te bereiden. Je zult zo snel als mogelijk door jouw opleiding verder worden geïnformeerd over wat dit voor jou betekent. Wij realiseren ons dat het ook voor jou steeds schakelen is in deze lastige tijd maar we zullen er alles aan doen om het onderwijs goed vorm te geven en het examen succesvol af te ronden.

Update over examens

In tegenstelling tot eerdere berichten heeft het college van bestuur vandaag besloten, om naar aanleiding van de nieuwe landelijke maatregelen en in afstemming met andere Noord-Hollandse mbo-instellingen, alle examens op onze locaties tot en met de meivakantie (3 mei 2020) af te gelasten. Dit betekent dat er vanaf woensdag 25 maart tot en met 3 mei 2020 geen enkel fysiek examen op onze locaties meer wordt afgenomen. Examens die plaatsvinden op bpv-locaties kunnen wel gewoon doorgang vinden, voor zover mogelijk en te organiseren binnen de richtlijnen van de RIVM. Waar afspraken zijn gemaakt over online examinering gaat dit gewoon door. De examens die geen doorgang kunnen vinden worden op een later te bepalen moment alsnog afgenomen.

Online onderwijs – op afstand leren en voorbereiden

Online onderwijs op afstand blijft van kracht. Studenten kunnen zich dus blijven bekwamen en voorbereiden op de examens, onder begeleiding van onze docenten, instructeurs en onderwijsassistenten.

Centraal examen afgelast – vavo

Vandaag heeft de minister van Onderwijs ook besloten dat de centrale examens van het voortgezet onderwijs dit schooljaar geen doorgang vinden. Dit geldt dus ook voor ons vavo. De schoolexamens van vavo bepalen of studenten hun diploma behalen. Informatie over de nieuwe zak-slaagregeling en de herkansingen volgen nog. In lijn met het mbo zullen daar waar online schoolexamens zijn gepland deze ook doorgaan.

Inschrijven en aanmelden gaat gewoon door

Studenten kunnen zich ondanks deze situatie gewoon inschrijven. We blijven de mogelijkheid om online een intakegesprek te voeren aanbieden. Hierbij worden studenten, ongeacht hun uitslag bij de schoolexamens, voorlopig ingeschreven.

Aantal locaties gesloten

Nu we geen examens hebben op onze locaties en leren en begeleiden op afstand de norm is vervalt de noodzaak om alle gebouwen open te houden. Om recht te doen aan de behoefte van een aantal medewerkers om hun activiteiten vanuit school te doen, omdat zij dat willen of omdat het werk dat vraagt willen we voorlopig twee onderwijslocaties open te houden in onze vestigingsplaatsen Schagen en Den Helder: de Hofstraat en de Sportlaan. De Sportlaan blijft ook open omdat daar ook de afdeling automatisering is gehuisvest die in deze omstandigheden hulp moet kunnen blijven bieden. Ook het kantoor aan de Sperwerstraat blijft open. Alle gebouwen sluiten vrijdags om 15.00 uur. De Kievitstraat en de Ritmeesterweg gaan tot nader order dicht.

De studiecentra op de Hofstraat en de Sportlaan blijven geopend van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 12:00 om studenten die niet thuis kunnen werken de gelegenheid te bieden om daar te studeren.

Maatregelen op een rij

  • Alle lessen en andere studentgebonden activiteiten worden op al onze onderwijslocaties opgeschort tot en met 6 april 2020.
  • Overal is zo goed en snel mogelijk online leren ingeregeld. Dit geldt voor het volgen van theorielessen, het overleggen met de docent, het kunnen vragen stellen en het voorbereiden op examens. Studenten worden per mail op de hoogte gehouden van de mogelijkheden en opties.
  • De richtlijnen van het RIVM blijven vanzelfsprekend onverkort van kracht.
  • Twee locaties gaan dicht. Een aantal locaties blijft open voor medewerkers en eventuele afspraken over studeren in het studiecentrum wanneer dat thuis niet mogelijk is.
  • Stages gaan in deze weken zoveel mogelijk door, zolang studenten welkom blijven op hun stageadres. We volgen hierin de besluiten en richtlijnen van het stageadres. Begeleiding door stageconsulenten gebeurt telefonisch.
  • De intake-activiteiten voor het schooljaar 2020-2021 gaan online en telefonisch door.
  • Nieuwe studenten kunnen zich gewoon inschrijven en krijgen een intake en kunnen de inschrijving wijzigen wanneer de schoolexamens niet gehaald worden.
  • De richtlijnen van het RIVM blijven vanzelfsprekend onverkort van kracht: medewerkers werken zoveel mogelijk thuis en zeker bij lichte klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. We houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.

Communicatie

Alle medewerkers, studenten, ouders en bedrijven zijn door ons geïnformeerd en worden bij belangrijke wijzigingen door ons op de hoogte gesteld, per mail en/of via onze interne en externe website.