Het kabinet heeft bekend gemaakt dat met ingang van woensdag 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021 geen fysieke onderwijsactiviteiten plaatsvinden op scholen en dat er sprake is van afstandsonderwijs oftewel online onderwijs. Vanzelfsprekend volgen wij deze maatregel.

Er zijn echter door het kabinet een paar uitzonderingen gemaakt op deze maatregel.
·         examens voor studenten die in dit jaar kunnen diplomeren
·         examens voor (overige) studenten die niet online of in de praktijk kunnen worden afgenomen
·         studenten die praktijklessen volgen (op school)
·         begeleiding van kwetsbare studenten, bijvoorbeeld op niveau 1 en 2 en bij het VAVO.

Dit betekent dat voor bovenstaande uitzonderingssituaties de school open blijft. De studiecentra zullen ook open zijn voor die studenten die niet thuis kunnen werken om hen de gelegenheid te bieden daar te studeren. Als zij daar gebruik van willen maken, melden zij dat aan bij de balie van de betreffende locatie. Reizen van en naar de school door medewerkers en studenten wordt gezien als een noodzakelijk reis. De richtlijnen van het RIVM blijven vanzelfsprekend onverkort van kracht, zoals het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes conform afspraken.

Voor Educatie zal de opleidingsmanager de medewerkers en studenten zelf informeren. De studenten vallen onder de definitie van kwetsbare studenten. Voor educatieve activiteiten zijn de externe locaties in principe ook beschikbaar.

Kijk voor meer informatie en de algemene coronamaatregelen op de coronapagina.