Inburgeraars moeten zo snel en volwaardig mogelijk meedoen in de Nederlandse samenleving. Daarom verzorgt het ROC (via de onderwijsgroep NWH) samen met Vluchtelingenwerk, Mee&deWering, Fiolet taaltraining, Pro bedrijven en Agros vanaf 1 januari de inburgeringstaak voor de drie kopgemeenten.

De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen sluiten een contract met zes samenwerkende partijen voor de uitvoering van het vernieuwde inburgeringsstelsel. Vanaf 1 januari 2022 gaat de Nieuwe wet inburgering in. Gemeenten zijn dan verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. De winnaar van de aanbesteding is een zestal samenwerkende organisaties met ROC-Kop van Noord-Holland als penvoerder.

Het doel van de nieuwe wet is om mensen die moeten inburgeren zo snel mogelijk volwaardig mee te laten doen in de samenleving. Het liefst via betaald werk. Nieuwe inwoners van buiten Europa met een verblijfsvergunning noemt de overheid inburgeraars. De gemeente is in de nieuwe wet verantwoordelijk om de inburgeraar hierbij te helpen.

Aanbesteding

Eind augustus 2021 hebben de gemeenten de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel samen aanbesteed. Ze besloten een samenwerkingsverband van organisaties in te kopen, die met elkaar één pakket van inburgeringsvoorzieningen aanbieden. Dit is uniek. Andere gemeenten kochten volgens de traditionele manier in en hielden taal en participatie gescheiden.

Onderwijsroute

De gemeenten kochten alle leerroutes in, behalve de Onderwijsroute. Deze wordt bovenregionaal ingekocht. Hierin werken de drie regio’s Alkmaar, West-Friesland en Kop van Noord-Holland samen. De voorbereidingen op deze aanbesteding lopen nog. Deze voorbereidingen hebben vertraging opgelopen door (landelijke) discussie over de kostprijs en de hoogte van de beschikbare middelen voor de Onderwijsroute.

De drie gemeenten zijn blij met deze uitkomst en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.
Woensdagochtend 17 november is de aanbesteding definitief gegund.