De besturen van ROC Kop van Noord-Holland en Wonen Plus Welzijn hebben 26 april een intentieverklaring ondertekend. Studenten kunnen bij de maatschappelijke organisatie midden in de praktijk leren en de ruim 1200 vrijwilligers leren op hun beurt weer veel van de studenten.

Opleidingsmanager Welzijn Petra Roorda legt uit: “Maatschappelijke organisaties met veel vrijwilligers hebben een steeds grotere rol in de maatschappij, naast de professionele zorginstellingen. Daarom wordt het voor ons belangrijker om studenten nu al kennis te laten maken met werken bij een vrijwilligersorganisatie.” Directeur Wonen Plus Welzijn Petra Hoekstra vult aan: “Het is belangrijk dat mensen tijdens hun opleiding leren hoe je participeert in de maatschappij, in of naast je betaalde baan. We leren samen hoe je een verbinding aan gaat en met elkaar zorgt voor een fijne gemeenschap.” Met deze vrijwilligers geeft de organisatie invulling aan de visie vanuit de overheid op de inzet van informele zorg en ondersteuning om de zelfredzaamheid van mensen te behouden of te vergroten. De studenten van het ROC gaan daarom leren hoe je de eigen kracht van klanten kan versterken, een laagdrempelige ondersteuning kan bieden aan mensen in een kwetsbare positie en daarmee een beroep op zorg uit te stellen.

We leren allemaal
Studenten van de opleidingen Maatschappelijke Zorg, Verzorgende IG en Dienstverlening kunnen stagelopen op verschillende locaties van Wonen Plus Welzijn. Ook is er een lijst met projecten opgesteld, waarop de studenten kunnen aangeven binnen welk project ze mee willen draaien. Zo kunnen studenten meelopen bij de dagopvang voor ouderen met een vorm van dementie maar ook bij het project integratie nieuwkomers. Of activiteiten begeleiden voor mensen met een CVA of voorlichting geven aan jongeren. “En we stimuleren de studenten juist ook om initiatief te nemen. Dat ze vanuit eigen leerdoelen projecten oppakken of aanbieden om een gastles te geven ”, aldus voorzitter van bestuur ROC Aad de Wit. Door deze samenwerking worden niet alleen de studenten breder opgeleid, ook de vrijwilligers van Wonen Plus Welzijn en docenten van het ROC leren meer van elkaar.

Wonen plus Welzijn
De maatschappelijke organisatie heeft met vier gemeenten (Hollands Kroon, Schagen, Heerhugowaard en Langedijk) een subsidierelatie en werkt in andere gemeenten zoals Den Helder aan veel projecten. Met de intentieverklaring breidt de al bestaande samenwerking uit tot een duurzame relatie.