Het Clusius College en het ROC Kop van Holland gaan de krachten bundelen. In de afgelopen periode hebben de colleges van bestuur intensief met elkaar gesproken over de toekomst. Met de voorgenomen fusie per 1 januari 2022 kunnen wij ons blijven inzetten voor een breed lokaal en regionaal onderwijsaanbod. Vanaf het begin zijn ook de beide raden van toezicht bij deze gesprekken betrokken. De afgelopen week hebben de raden van toezicht de beide colleges van bestuur de opdracht gegeven om een fusievoorstel uit te werken.

Een fusie voor een breed lokaal en regionaal onderwijsaanbod
Met name de demografische ontwikkelingen in de regio zijn aanleiding om samen naar de toekomst te kijken. Wij willen dat alle jongeren ook in de toekomst een (v)mbo-school in de buurt hebben en dat er voor werkenden aanbod in de regio is van cursussen en (bedrijfs)opleidingen.  Door een fusie kunnen de scholen breed lokaal en regionaal onderwijsaanbod behouden, dat goed aansluit op de arbeidsmarkt. Ook wordt de aansluiting van het vmbo op het mbo versterkt. Daarnaast wordt er door samen te werken een kwaliteitsslag gerealiseerd in de onderwijsondersteunende processen en wordt de bedrijfsvoering robuuster. 

De volgende stap
Nu beide raden van toezicht de opdracht hebben gegeven, wordt er een voorstel tot fusie opgesteld. Dit is het voorgenomen fusiebesluit.  Over dit voorgenomen besluit van de beide besturen geven de medezeggenschapsorganen van beide instellingen hun advies. Het streven is om in februari 2021 definitief het fusiebesluit te nemen om op 1 januari 2022 feitelijk te fuseren.

Aad de Wit, voorzitter CvB ROC Kop van Noord-Holland

Rien van Tilburg, voorzitter CvB Clusius College

Gerard Oud, lid CvB Clusius College