Het Nautisch College van het ROC Kop van Noord-Holland heeft in februari de nieuwe motorenhal in gebruik genomen. Deze week kwamen daar nieuwe overalls, helmen en winterwerkkleding bij. Rederij MF Shipping Group schonk de nieuwe werkkleding aan de studenten van de zeevaartopleidingen.

De overhandigde werkkleding van MF Shipping Group gaan de toekomstige studenten van het Nautisch College tijdens de diverse praktijklessen gebruiken. In de nieuwe motorenhal leren de studenten in de praktijk alles over het onderhoud plegen aan diverse motoren en hoe zware materialen veilig aan een takel gehesen moeten worden. Hierbij worden naast de nieuwe overalls ook de nieuwe helmen ingezet. Het Nautisch College wil de studenten op school reeds leren hoe je veilig werkt. Ook bij het stagevaren van de studenten staat de veiligheid bij het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden aan boord van de schepen voorop.

Levensecht leren
Er zijn niet veel zeevaartscholen in Nederland. Met het aanbieden van praktijklessen werken de studenten met levensechte motoren in de nieuwe motorenhal. Ook in de machinekamersimulator en op de brugsimulatoren wordt er veel aandacht aan het praktijkleren gegeven. Hierbij sluit de nieuwe werkkleding van MF Shipping prima aan. Bij de simulatoren kunnen alle havens van de wereld worden ‘aangedaan’ en de nieuwe scheepsmotor is zo groot dat groepjes studenten er vaak en veel aan kunnen sleutelen om zich het vak eigen te maken. Zo gaan studenten naast theoretische kennis ook met praktijkervaring stagevaren.

Open dag
Het Nautisch College, ROC Kop van Noord-Holland, verzorgt diverse opleidingen voor de zeevaart, visserij, logistiek en VeVa-Maritiem. Ook geïnteresseerd in één van de opleidingen? Kom dan naar de open avond op maandag 24 juni a.s.