We hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het maritieme onderwijs. Eerder installeerden we bij het Nautisch College al scheeps- en machinekamersimulatoren. Deze faciliteiten zijn sinds deze week uitgebreid met een motorenhal. Zo kunnen de studenten levensecht leren en leren ze sleutelen en scheepswerktuigkundige handelingen op motoren die ook in echte schepen zitten.