Op woensdag 6 maart werd een politiek debat gehouden op het ROC Kop van Noord-Holland. De verkiezingen Provinciale Staten zijn aanleiding. Belangrijkste onderwerpen? Werkgelegenheid en betaalbare woningen.
Vanwege de grote belangstelling waren er maar liefst twee rondes nodig voor het grote verkiezingsdebat dat docenten Burgerschap van het ROC Kop van Noord-Holland op woensdag 6 maart organiseerden in het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen op woensdag 20 maart. In totaal woonden zo’n 400 studenten uit heel diverse studierichtingen één van beide debatten bij.

Burgemeester Koen Schuiling van Den Helder opende de eerste bijeenkomst waarbij hij benadrukte hoe belangrijk het toch vooral is om te gaan stemmen. Daarna was het de beurt aan de vertegenwoordigers van zeven aanwezige politieke partijen die elk tijdens een elevatorpitch de gelegenheid kregen hun belangrijkste doelen en standpunten naar voren te brengen.

Daarbij ging het natuurlijk vooral om onderwerpen die voor de studenten belangrijk zijn zoals onder andere werkgelegenheid en stagevergoedingen voor mbo’ers, vergroting van het woningaanbod voor starters, duurzame energie en infrastructuur en bereikbaarheid. De studenten hebben de politici flink aan de tand gevoeld en de politici hebben op hun beurt een scherp debat gevoerd.