Woensdag 4 september is, op het hoofdkantoor van Kinderopvang Langedijk, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor een duurzame samenwerking tussen ROC Kop van Noord-Holland en Kappio, SKRS, SKH, SKIK, Kinderopvang Langedijk en Blosse opvang en onderwijs.

Een aantal jaar geleden zijn ROC Kop van Noord Holland, Kappio en SKH begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe opleiding. De opleiding voor de pedagogisch medewerker van de toekomst; gespecialiseerd pedagogisch medewerker voor het integraal kindcentrum.  Dit vanuit de behoefte om actief in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook om vanuit gezamenlijkheid invulling te geven aan een opleiding en zoveel mogelijk op te leiden in en met de beroepspraktijk. De opleiding blijkt een succes en de samenwerking wordt uitgebreid. Niet alleen met het aantal organisaties, maar ook op het aantal gebieden. ROC Kop van Noord-​Holland, Kappio, SKRS, SKH, SKIK, Kinderopvang Langededijk en Blosse barsten van de ideeën om samen op te leiden en te ontwikkelen.