Het mbo maakt werk van een leven lang ontwikkelen. Hoe houd je een doelmatig opleidingsaanbod in stand? Welke rol kan een gemeente spelen bij het starten van een maatwerktraject? Het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen zet in een meerdelige serie goede voorbeelden in de spotlight. De ervaringen van Aad de Wit op ROC Kop van Noord-Holland. 

Wie
Aad de Wit: “Ik ben bestuursvoorzitter van ROC Kop van Noord-Holland en ik houd mij onder andere bezig met de onderwerpen volwasseneducatie en een leven lang ontwikkelen.”

Maatwerk
De Wit: “Eind 2017 kwamen horecaondernemers van Texel bij mij langs. Net zoals in diverse andere sectoren hadden ook zij last van krapte op de arbeidsmarkt en dus een personeelstekort. Hun verzoek was of ROC Kop van Noord-Holland kon zorgen voor een koksopleiding op het eiland. Ik heb eerst uitgelegd dat dit niet doelmatig is omdat er te weinig leerlingen op het eiland zijn. Dat was ook de reden waarom wij een aantal jaar terug onze opleiding hebben verplaatst naar het vasteland.”
“Toen zijn we gaan omdenken: ROC Kop van Noord-Holland heeft veel ervaring met het opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Stel dat we werklozen uit het hele land konden aantrekken die kok wilden worden én zich hiervoor op Texel wilden vestigen. Stel dat we niet een leer-werktraject, maar een leer-werk-woon-traject konden opzetten in samenwerking met een woningcorporatie. We hebben vervolgens contact gelegd met de gemeente Texel om dit plan voor te leggen en de wethouder reageerde enthousiast.”
“De eerste groep studenten startte in september en bestaat uit zestien volwassenen. Zij volgen een eenjarige opleiding voor koks en keukenpersoneel. In een paar maanden tijd hebben we voor hen alle praktische zaken geregeld, van de bouw van twintig tijdelijke woonunits tot aan leskeukens. Daarnaast heeft het UWV voor ons op landelijk niveau werkzoekenden gezocht. We hopen nu een constante stroom van studenten naar Texel op gang brengen.”
“Voor onze school is een leven lang ontwikkelen altijd belangrijk geweest, wij willen er vóór en dóór de regio zijn. Dit betekent dat je maatwerk moet kunnen leveren. Soms moet je zoeken naar andere wegen om een probleem op te lossen dan je gewend bent. In het geval van dit leer-werk-woonproject op Texel is het van belang dat je het ziet als een samenwerkingsproces tussen veel verschillende partijen. En je moet volhouden.”

Samenwerking
“De gemeente Texel speelt een belangrijke rol bij dit traject omdat het verschillende partijen bij elkaar kan brengen én houden. Ook stelde de gemeente budget beschikbaar om een kwartiermaker aan te stellen en de samenwerking tussen de verschillende organisaties goed te laten verlopen. Dat was hoognodig. ROC Kop van Noord-Holland verzorgt de opleiding, maar het onderwijs wordt gegeven op de vo-scholen. Daarnaast moest de woningcorporatie woningen bouwen. En we werken nauw samen met het UWV – voor het UWV was het voor het eerst dat het zo’n opdracht op landelijk niveau aanvaardde – en de lokale ondernemers die de werkplekken aanbieden. Tot slot werken we samen met een re-integratiebedrijf dat mensen begeleidt bij hun studie en ondersteunt, bijvoorbeeld bij budgetproblemen. Het gaat hier immers om een doelgroep met een achterstand als het gaat om sociale vaardigheden of de discipline om op tijd komen en huiswerk te maken.”
“Veranderen kan soms lastig gaan maar hoe groter de urgentie van een probleem, des te gemakkelijker je dingen op gang brengt. Als je dan partijen bij elkaar brengt die elkaar op alle mogelijke manieren willen helpen om dit op te lossen, kom je verder. Dat geeft energie.”