Home > Onderwijs > MBO

Kies voor het mbo bij het ROC Kop van Noord-Holland

Het ROC Kop van Noord-Holland verzorgt een flink aantal middelbare beroepsopleidingen. Je kunt in het mbo op twee manieren leren: via een dagopleiding (de hele week naar school – bol), of via ‘werkend leren’ (een dag in de week naar school – bbl). Bij sommige opleidingen kun je kiezen, bij andere heb je maar één mogelijkheid. De manier van leren is verschillend, maar de diploma’s zijn hetzelfde.

Schrijf je nu in

Alle mbo-richtingen

Neem de tijd om jouw richting te vinden. Praat erover met je omgeving. Bekijk je mogelijkheden bij het ROC Kop van Noord-Holland.

Naar het mbo

Naar het mbo met een vmbo-diploma

Met een vmbo-diploma kun je instromen op verschillende niveaus:
– Niveau 2: basisberoepsopleiding
– Niveau 3: vakopleiding
– Niveau 4: middenkaderopleiding

Naar het mbo zonder diploma: entree

Zonder (vmbo-)diploma kun je instromen in de entree-opleiding. Voorheen was dit de AKA-opleiding op niveau 1.

Als volwassene alsnog een diploma halen: vavo

Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je via het voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs (vavo) een vmbo-tl / mavo-, havo- of vwo-diploma halen of delen daarvan (certificaten).

Doorstromen

Binnen het ROC Kop van Noord-Holland

Het is voor sommige studenten een goed idee om een specialisme te leren. Door je kennis en ervaring te verdiepen, onderscheid je je op de arbeidsmarkt. Ben je klaar met niveau 2 of 3, dan kun je binnen het ROC Kop van Noord-Holland verder naar niveau 4. Ga van tevoren goed na of dit bij je past.

Naar het hbo

Heb je niveau 4 gehaald? Je kunt overwegen om je in te schrijven voor een hbo-opleiding. De leerstijl daar is anders. Je krijgt meer theorie, en er wordt meer zelfstandigheid van je verwacht. Je keuze moet aansluiten bij je vooropleiding, anders zijn toelatingstoetsen vereist. Onze loopbaanadviseurs adviseren je over deze volgende stap.

Kosten van een mbo-opleiding

Lesgeld

Lesgeld in bol-opleidingen
Als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent, moet je lesgeld aan het Rijk betalen. Voor een bol-opleiding is dat in het schooljaar 2019-2020 € 1.168. Je krijgt hierover in september bericht van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en kunt zelf bepalen hoe je het lesgeld wilt betalen: in één keer of gespreid in zes termijnen.

Cursusgeld in bbl-opleidingen
Als je een bbl-opleiding volgt, dus leren en werken combineert, betaal je alleen cursusgeld als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent. In schooljaar 2019 – 2020 is dat op niveau 1 en 2 € 243 en op niveau 3 en 4 € 588. Deze bedragen worden door het ROC Kop van Noord-Holland in rekening gebracht.

Naast het les- of cursusgeld betaal je opleidingskosten. Je leest hierover meer op de specifieke opleidingspagina’s.

Zijn er overige kosten?

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe regeling voor schoolkosten in het mbo. In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde ‘basisuitrusting’ en onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik.

De basisuitrusting betreft alle spullen (inclusief gereedschappen) die je op school gebruikt om je opleiding te volgen en examen te doen. Die basisuitrusting wordt door de school ter beschikking gesteld aan studenten die dat willen (studenten die deze spullen in eigendom willen hebben, kunnen ervoor kiezen deze zelf aan te schaffen).

In het schooljaar 2018-2019 is het nog zo dat binnen een aantal opleidingen deze zaken door de student zelf verplicht moeten worden aangeschaft. Deze spullen zijn en blijven uiteraard ook eigendom van de student. De aanschaf van onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik (zoals boeken, softwarelicenties, een laptop, werk- of sportkleding en -schoenen of de kosten van externe examens) is nu en blijft ook in de nieuwe regeling voor rekening van de student.

Bol of bbl, wat is dat?

Bij ROC Kop van Noord-Holland kun je op twee manieren lessen volgen. De dagopleiding, bol, betekent dat je de hele week naar school gaat en periodiek stage loopt. Werkend leren, of bbl, betekent dat je één dag in de week naar school gaat. De rest van de tijd werk je bij een erkend leerbedrijf.

Bbl (Beroepsbegeleidende leerweg)

Wie liever niet de hele week naar school wil, kan kiezen voor een combinatie van werken en leren: de beroepsbegeleidende leerweg, kortweg bbl. Doorgaans bestaat 60 tot 80% van een bbl-opleiding uit werken en ga je één dag per week naar school. Dat verschilt per opleiding. Je kunt je alleen inschrijven voor een bbl-opleiding als je een arbeidsovereenkomst hebt gesloten met een erkend leerbedrijf.

> Lees de stagehandleiding bbl

Bol (Beroepsopleidende leerweg)

Bij de beroepsopleidende leerweg, kortweg bol, ga je de hele week naar school. Je hebt regelmaat en doet praktijkervaring op tijdens je stage(s) bij een erkend leerbedrijf. Ten minste 20% van een bol-opleiding bestaat uit stage, maar het kan ook meer zijn. Dat verschilt per opleiding.

> Lees de stagehandleiding bol

Wat zijn keuzedelen?

Mbo-opleidingen worden opgebouwd volgens de ‘kwalificatiestructuur’. Iedere opleiding bestaat uit het basisdeel, het profieldeel en een of meerdere keuzedelen.

De leerstof die binnen de keuzedelen wordt aangeboden, geeft je de kans je kennis te verdiepen en te verbreden of je voor te bereiden op doorstroom naar een andere mbo-opleiding of het hbo.

Kortom: naast de ‘standaardvakken’ die je op het mbo moet volgen, zijn of worden er ‘keuzevakken’, keuzedelen, aan je opleiding toegevoegd. Dat geldt voor alle mbo-opleidingen in Nederland.