Verzorgende-IG

« Alle Zorg en welzijn opleidingen

Als verzorgende-IG (Individuele Gezondheidszorg) bied je zorg aan mensen. Dat doe je zelfstandig en volgens een zorgplan. Daarbij gaat het om persoonlijke verzorging zoals bijvoorbeeld helpen met wassen, eten of aankleden. Je signaleert veranderingen in de (gezondheids-)situatie en stimuleert de zelfredzaamheid. Daarnaast begeleid je zorgvragers bij emotionele problemen en bied je ondersteuning bij het huishouden en de leefomgeving.
Als verzorgende-IG kun je gaan werken bij instellingen in de zorgsector. Je kunt hierbij denken aan ouderenzorg (zowel thuis als in bijvoorbeeld een verzorgingshuis), gezinszorg (bij gezinnen thuis), kraamzorg (bij de kraamvrouw thuis) en gehandicaptenzorg (woonvoorzieningen voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking).

Inhoud

De opleiding Verzorgende-IG is breed opgezet. Met jouw algemene opleiding kun je aan de slag in allerlei beroepspraktijken en zorgsituaties. Je werkt tijdens je opleiding aan de volgende kerntaken:

  • bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier
  • werken aan kwaliteit en deskundigheid
Je wilt een afwisselende en verantwoordelijke baan, waarin je écht iets voor anderen kunt betekenen.

Na je opleiding

Na je opleiding kun je gaan werken bij uiteenlopende instellingen in de gezondheidszorg. Je kunt ook doorstromen naar de opleiding Mbo-Verpleegkundige op niveau 4.

Specifieke eisen

Bij de intake voor de opleiding moet je een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen overleggen.

BBL opleiding:
Voor alle bbl-opleidingen geldt dat je bij aanvang van de opleiding een arbeidsovereenkomst gesloten moet hebben met een erkend leerbedrijf. Erkende leerbedrijven zijn te vinden via www.s-bb.nl of www.stagemarkt.nl

Bij voldoende opleidingen start de opleiding zowel in Den Helder als in Schagen. Is dit niet het geval dan wordt/worden de uitvoeringslocatie(s) bepaal aan de hand van het aantal inschrijvingen.

« Alle Zorg en welzijn opleidingen
Algemene informatie
Domein Zorg en welzijn
Subdomein Zorg
Crebonummmer 25491
Niveau Niveau 3
Leerweg BOL/BBL
Duur 3 jaar
Plaats Den Helder/Schagen
Toelatingsvoorwaarden

• vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg

 

BBL opleiding:
Voor alle bbl-opleidingen geldt dat je bij aanvang van de opleiding een arbeidsovereenkomst gesloten moet hebben met een erkend leerbedrijf. Erkende leerbedrijven zijn te vinden via www.s-bb.nl of www.stagemarkt.nl

Kosten

Voor een bol-opleiding betaal je lesgeld aan het Rijk (de rekening ontvang je via DUO). In schooljaar 2019-2020 is dat € 1.168.
Voor een bbl-opleiding betaal je cursusgeld aan het ROC Kop van Noord-Holland. In schooljaar 2019 - 2020 is dat op niveau 1 en 2 € 243 en op niveau 3 en 4 € 588.

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe regeling voor schoolkosten in het mbo. In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde 'basisuitrusting' en onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. De basisuitrusting betreft alle spullen (inclusief gereedschappen) die je op school gebruikt om je opleiding te volgen en examen te doen. Die basisuitrusting wordt door de school ter beschikking gesteld aan studenten die dat willen (studenten die deze spullen in eigendom willen hebben, kunnen ervoor kiezen deze zelf aan te schaffen).

In het schooljaar 2018-2019 is het nog zo dat binnen een aantal opleidingen deze zaken door de student  zelf verplicht moeten worden aangeschaft. Deze spullen zijn en blijven uiteraard ook eigendom van de student.

De aanschaf van onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik (zoals boeken, softwarelicenties, een laptop, werk- of sportkleding en -schoenen of de kosten van externe examens) is nu en blijft ook in de nieuwe regeling voor rekening van de student.

Aanvullende kosten:
Kostenindicatie leerjaar 1
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 333,70
Overige benodigdheden: € 39,75

Wel of geen studiefinanciering
Vragen?

Bel met (0223) 611 200 of stuur en e-mail: info@rockopnh.nl.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de heer J.D. Groet.
Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 260.
E-mailen kan natuurlijk ook: jgroet@rockopnh.nl.

Aanmelden en intake Aanmelden
Opleiding informatie (PDF)
Download
Studiebijsluiter Studiebijsluiter van deze opleiding