Mbo-verpleegkundige

« Alle Zorg en welzijn opleidingen

Als verpleegkundige is jouw hoofdtaak het verzorgen van patiënten, oudere mensen of gehandicapten. Je gaat intensief met mensen om en biedt de zorg die de zorgvrager op dat moment nodig heeft. Je organiseert en coördineert de zorg rondom de zorgvrager.
Een verpleegkundige begeleidt, ondersteunt en vormt de schakel tussen zorgvrager en andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld artsen. Meestal werk je in een team, maar het beroep vergt ook een grote mate van zelfstandigheid.
Als afgestudeerd verpleegkundige kun je aan de slag in verpleeg- en verzorgingshuizen of de thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en uiteraard in het ziekenhuis. Het beroep verpleegkundige is een beschermd beroep. Als afgestudeerd verpleegkundige word je geregistreerd in het BIG-register.

Inhoud

De opleiding is breed opgezet. Alle beroepskenmerken komen aan bod. Denk hierbij aan het omgaan met mensen en het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen, het zelfstandig oplossen van problemen en samenwerken met anderen. Je werkt tijdens je opleiding aan de volgende kerntaken:

• bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces
• werken aan kwaliteit en deskundigheid

Ben je verpleegkundige, dan kun je op heel veel plaatsen zorg verlenen.

Na je opleiding

Na je opleiding kun je gaan werken bij uiteenlopende bedrijven of instellingen in de gezondheidszorg. Met het diploma op zak kun je ook verder leren en een hbo-opleiding gaan volgen.

Specifieke eisen

BBL opleiding:
Voor alle bbl-opleidingen geldt dat je bij aanvang van de opleiding een arbeidsovereenkomst gesloten moet hebben met een erkend leerbedrijf. Erkende leerbedrijven zijn te vinden via www.s-bb.nl of www.stagemarkt.nl

Bij voldoende opleidingen start de opleiding zowel in Den Helder als in Schagen. Is dit niet het geval dan wordt/worden de uitvoeringslocatie(s) bepaal aan de hand van het aantal inschrijvingen.

« Alle Zorg en welzijn opleidingen
Algemene informatie
Domein Zorg en welzijn
Subdomein Zorg
Crebonummmer 25480
Niveau Niveau 4
Leerweg BOL/BBL
Duur 4 jaar
Plaats Den Helder/Schagen
Toelatingsvoorwaarden

• vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg

• vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg met in ieder geval één van de volgende vakken: wiskunde, economie of een tweede moderne vreemde taal
• overgangsbewijs van havo 3/4 of vwo 3/4 
NB. Wij adviseren om met een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg te kiezen voor een niveau 3 opleiding.

BBL opleiding:
Voor alle bbl-opleidingen geldt dat je bij aanvang van de opleiding een arbeidsovereenkomst gesloten moet hebben met een erkend leerbedrijf. Erkende leerbedrijven zijn te vinden via www.s-bb.nl of www.stagemarkt.nl

Kosten

Voor een bol-opleiding betaal je lesgeld aan het Rijk (de rekening ontvang je via DUO). In schooljaar 2019-2020 is dat € 1.168.
Voor een bbl-opleiding betaal je cursusgeld aan het ROC Kop van Noord-Holland. In schooljaar 2019 - 2020 is dat op niveau 1 en 2 € 243 en op niveau 3 en 4 € 588.

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe regeling voor schoolkosten in het mbo. In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde 'basisuitrusting' en onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. De basisuitrusting betreft alle spullen (inclusief gereedschappen) die je op school gebruikt om je opleiding te volgen en examen te doen. Die basisuitrusting wordt door de school ter beschikking gesteld aan studenten die dat willen (studenten die deze spullen in eigendom willen hebben, kunnen ervoor kiezen deze zelf aan te schaffen).

In het schooljaar 2018-2019 is het nog zo dat binnen een aantal opleidingen deze zaken door de student  zelf verplicht moeten worden aangeschaft. Deze spullen zijn en blijven uiteraard ook eigendom van de student.

De aanschaf van onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik (zoals boeken, softwarelicenties, een laptop, werk- of sportkleding en -schoenen of de kosten van externe examens) is nu en blijft ook in de nieuwe regeling voor rekening van de student.

Aanvullende kosten:
Kostenindicatie leerjaar 1
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 533,10
Overige benodigdheden: € 39,75
Kostenindicatie leerjaar 2
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 730,30
Overige benodigdheden: € 29,95
Kostenindicatie leerjaar 3
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 489,65
Overige benodigdheden: € 29,95

Wel of geen studiefinanciering
Vragen?

Bel met (0223) 611 200 of stuur en e-mail: info@rockopnh.nl.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met mevrouw M. Hoebe.
Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 260.
E-mailen kan natuurlijk ook: mhoebe@rockopnh.nl.

Aanmelden en intake Aanmelden
Opleiding informatie (PDF)
Download
Studiebijsluiter Studiebijsluiter van deze opleiding