Pedagogisch werk

« Alle Zorg en welzijn opleidingen

Binnen deze opleiding kun je, na een basisjaar, kiezen uit de opleidingen Gespecialiseerd pedagogisch medewerker en Onderwijsassistent.
Als je begint met een opleiding, dan volg je dus eerst een basisdeel. Je leert in het basisdeel algemene vaardigheden die belangrijk zijn voor het beroep. Je kunt denken aan rekenen, taal en hulp bij het studeren. Ook leer je vaardigheden die hetzelfde zijn voor alle opleidingen binnen de richting voor Pedagogisch werk.

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Net als binnen de opleiding op niveau 3 leer je hoe je kinderen buitenshuis opvangt, hoe je activiteiten voor ze organiseert en hoe je ze aandacht en zorg geeft. Daarnaast leer je hoe je op een professionele manier kunt overleggen met collega’s en ouders en verdiep je je in de ontwikkeling van kinderen. Welke ontwikkelingsfases zijn er en welke activiteiten sluiten daarbij aan. Bovendien leer je de opvang te coördineren en hoe je beleidsmatige taken uitvoert.

Onderwijsassistent
Onderwijsassistenten vind je in alle lagen van het onderwijs: op de basisschool, maar ook in het voortgezet onderwijs, het volwassenenonderwijs en het speciaal onderwijs. Als onderwijsassistent werk je in de klas, maar je staat er natuurlijk niet alleen voor. Je werkt samen met een bevoegde leraar. Met z´n tweeën heb je wat meer mogelijkheden om kinderen die dat nodig hebben wat extra aandacht te geven. Of je hebt als assistent je handen vrij om een activiteit of reisje te organiseren.

Samen met je team maak je de dagindeling en het activiteitenprogramma.

Na je opleiding

Na het behalen van je diploma kun je gaan werken of doorstromen naar een hbo-opleiding zoals bijvoorbeeld sociaal pedagogisch hulpverlener (SPH).

Specifieke eisen

Voor een baan als gespecialiseerd pedagogisch medewerker heb je een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) nodig. 

 

Meer info

De definitieve uitvoeringslocatie wordt bepaald aan de hand van het aantal inschrijvingen.

« Alle Zorg en welzijn opleidingen
Algemene informatie
Domein Zorg en welzijn
Subdomein Welzijn - Pedagogisch werk
Crebonummmer 23183
Niveau Niveau 4
Leerweg BOL
Duur 3 jaar
Plaats Den Helder/Schagen
Toelatingsvoorwaarden

• vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg

• overgangsbewijs van havo 3/4 of vwo 3/4 
NB. Wij adviseren om met een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg te kiezen voor een niveau 3 opleiding.
 

Kosten

Als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent, moet je lesgeld aan het rijk betalen. Voor een bol-opleiding is dat in het schooljaar 2018-2019 € 1.155. Je krijgt hierover in september bericht van DUO (Dienst uitvoering Onderwijs). 
Daarnaast betaal je kosten voor bijvoorbeeld leermaterialen en -hulpmiddelen, ICT-licenties, examengeld en bijzondere activiteiten.

Aanvullende kosten:
Kostenindicatie leerjaar 1
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 358,50
Overige benodigdheden: € 33,95
Projecten en excursies: € 25,00
Kostenindicatie leerjaar 2
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 107,50
Overige benodigdheden: € 22,95
Projecten en excursies: € 25,00
Kostenindicatie leerjaar 3
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 169,95
Overige benodigdheden: € 21,95

Wel of geen studiefinanciering
Vragen?

Bel met (0223) 611 200 of stuur en e-mail: info@rockopnh.nl.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de heer C. Haarsma.
Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 260.
E-mailen kan natuurlijk ook: chaarsma@rockopnh.nl.

Aanmelden en intake Aanmelden
Opleiding informatie (PDF)
Download
Studiebijsluiter Studiebijsluiter van deze opleiding