Pedagogisch werk

« Alle Zorg en welzijn opleidingen

Een pedagogisch werker heeft een grote verantwoordelijkheid. Naast de ouders is hij of zij de belangrijkste begeleider van de ontwikkeling bij kinderen. Je legt de basis van hun toekomst! Je kunt in het onderwijs terechtkomen, maar ook in bijvoorbeeld een kinderopvang of peuterspeelzaal. Of je alleen of in teamverband werkt, is afhankelijk van waar je precies gaat werken. Vaak werk je wel met meerdere kinderen tegelijkertijd.

Inhoud
De opleiding Pedagogisch werk geeft je inzicht in hoe jij de ontwikkeling van kinderen kunt begeleiden. Je werkt aan je kwaliteit en deskundigheid, zodat je straks vol vertrouwen aan de slag kunt in de sociaal-agogische sector.

Je zorgt voor een veilige, gezellige en uitdagende speel- en leeromgeving. Je begeleidt hen bij hun creatieve ontwikkeling.

Na je opleiding

Na het behalen van je diploma kun je gaan werken:

• in een peuterspeelzaal (kinderen van 2,5 - 4 jaar)
• in een kinderdagverblijf (kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar)
• bij de buitenschoolse opvang (BSO) (kinderen van 4 tot en met 12 jaar)

Het is ook mogelijk door te stromen naar het laatste jaar van de opleiding op niveau 4.

Specifieke eisen

Voor een baan als pedagogisch medewerker kinderopvang heb je een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) nodig. 

Meer info

De definitieve uitvoeringslocatie wordt bepaald aan de hand van het aantal inschrijvingen.

« Alle Zorg en welzijn opleidingen
Algemene informatie
Domein Zorg en welzijn
Subdomein Welzijn - Pedagogisch werk
Crebonummmer 23183
Niveau Niveau 3
Leerweg BOL
Duur 3 jaar
Plaats Den Helder/Schagen
Toelatingsvoorwaarden

• vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg

 

Kosten

Als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent, moet je lesgeld aan het Rijk betalen. Voor een bol-opleiding is dat in het schooljaar 2019-2020 € 1.168. Je krijgt hierover in september bericht van DUO (Dienst uitvoering Onderwijs). 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe regeling voor schoolkosten in het mbo. In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde 'basisuitrusting' en onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. De basisuitrusting betreft alle spullen (inclusief gereedschappen) die je op school gebruikt om je opleiding te volgen en examen te doen. Die basisuitrusting wordt door de school ter beschikking gesteld aan studenten die dat willen (studenten die deze spullen in eigendom willen hebben, kunnen ervoor kiezen deze zelf aan te schaffen).

In het schooljaar 2018-2019 is het nog zo dat binnen een aantal opleidingen deze zaken door de student  zelf verplicht moeten worden aangeschaft. Deze spullen zijn en blijven uiteraard ook eigendom van de student.

De aanschaf van onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik (zoals boeken, softwarelicenties, een laptop, werk- of sportkleding en -schoenen of de kosten van externe examens) is nu en blijft ook in de nieuwe regeling voor rekening van de student.

Aanvullende kosten:
Kostenindicatie leerjaar 1
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 311,50
Overige benodigdheden: € 33,95
Projecten en excursies: € 25,00
Kostenindicatie leerjaar 2
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 104,50
Overige benodigdheden: € 22,95
Projecten en excursies: € 25,00
Kostenindicatie leerjaar 3
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 125,55
Overige benodigdheden: € 21,95
Projecten en excursies: € 25,00

Wel of geen studiefinanciering
Vragen?

Bel met (0223) 611 200 of stuur en e-mail: info@rockopnh.nl.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de heer C. Haarsma.
Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 260.
E-mailen kan natuurlijk ook: chaarsma@rockopnh.nl.

Aanmelden en intake Aanmelden
Opleiding informatie (PDF)
Download
Studiebijsluiter Studiebijsluiter van deze opleiding