Onderwijsassistent

« Alle Zorg en welzijn opleidingen

Als onderwijsassistent werk je in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs. Je helpt de leraar bij allerlei werkzaamheden die direct of indirect met lesgeven te maken hebben. Zo bereid je lesonderdelen voor of begeleid je (groepjes) leerlingen bij opdrachten die ze in de klas maken. Daarnaast help je bij de organisatie van allerlei schoolactiviteiten, zoals schoolreisjes en sportactiviteiten.

Inhoud

Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

  • begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
  • werken aan kwaliteit en deskundigheid
  • uitvoeren van lesactiviteiten in overleg met de leraar
  • uitvoeren van taken rondom het lesgeven
Onder begeleiding van de leerkracht voer je dus allerlei werkzaamheden uit, maar je bent wel verantwoordelijk voor de taken die je op je neemt.

Na je opleiding

Je kunt na je opleiding aan de slag in het onderwijs, maar je kunt ook doorstromen naar een verwante hbo-opleiding, bijvoorbeeld de PABO.

Specifieke eisen

Voor een baan als onderwijsassistent heb je een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) nodig. 

 

Meer info

De definitieve uitvoeringslocatie wordt beplaad aan de hand van het aantal inschrijvingen.

« Alle Zorg en welzijn opleidingen
Algemene informatie
Domein Zorg en welzijn
Subdomein Welzijn - Pedagogisch werk
Crebonummmer 23183
Niveau Niveau 4
Leerweg BOL
Duur 3 jaar
Plaats Den Helder/Schagen
Toelatingsvoorwaarden

• vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg

• overgangsbewijs van havo 3/4 of vwo 3/4 
NB. Wij adviseren om met een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg te kiezen voor een niveau 3 opleiding.Kosten

Als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent, moet je lesgeld aan het Rijk betalen. Voor een bol-opleiding is dat in het schooljaar 2019-2020 € 1.168. Je krijgt hierover in september bericht van DUO (Dienst uitvoering Onderwijs). 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe regeling voor schoolkosten in het mbo. In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde 'basisuitrusting' en onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. De basisuitrusting betreft alle spullen (inclusief gereedschappen) die je op school gebruikt om je opleiding te volgen en examen te doen. Die basisuitrusting wordt door de school ter beschikking gesteld aan studenten die dat willen (studenten die deze spullen in eigendom willen hebben, kunnen ervoor kiezen deze zelf aan te schaffen).

In het schooljaar 2018-2019 is het nog zo dat binnen een aantal opleidingen deze zaken door de student  zelf verplicht moeten worden aangeschaft. Deze spullen zijn en blijven uiteraard ook eigendom van de student.

De aanschaf van onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik (zoals boeken, softwarelicenties, een laptop, werk- of sportkleding en -schoenen of de kosten van externe examens) is nu en blijft ook in de nieuwe regeling voor rekening van de student.

Aanvullende kosten:
Kostenindicatie leerjaar 1
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 415,60
Overige benodigdheden: € 38,45
Projecten en excursies: € 25,00
Kostenindicatie leerjaar 2
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 52,55
Overige benodigdheden: € 22,95
Projecten en excursies: € 25,00
Kostenindicatie leerjaar 3
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 60,05
Overige benodigdheden: € 21.95
Projecten en excursies: € 25,00

Wel of geen studiefinanciering
Vragen?

Bel met (0223) 611 200 of stuur en e-mail: info@rockopnh.nl.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met meneer C. Haarsma
Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 260.
E-mailen kan natuurlijk ook: chaarsma@rockopnh.nl.

Aanmelden en intake Aanmelden
Opleiding informatie (PDF)
Download
Studiebijsluiter Studiebijsluiter van deze opleiding