Maatschappelijke zorg

« Alle Zorg en welzijn opleidingen

De opleidingen Maatschappelijke zorg op niveau 3 en 4 worden aangeboden in zowel de bol- als de bbl-variant. 
Bij aanmelding voor de bol-opleidingen word je ingeschreven op het hoofddossier Maatschappelijke zorg (niveau 3 en 4, crebo 23181). Je volgt eerst het basisdeel op niveau 3 of niveau 4 en maakt daarna een keuze voor een van de profieldelen passend bij het gekozen niveau. 

Voor de bbl-variant kun je je uitsluitend aanmelden als je al een werkgever hebt. We bieden twee opleidingen Maatschappelijke Zorg aan in de bbl-variant: Begeleider gehandicaptenzorg (niveau 3,  crebo 25475) en Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (niveau 4, crebo 25477). 

Als medewerker maatschappelijke zorg begeleid je (groepen) volwassenen, bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap of ouderen, bij het wonen, werken en leven. Belangrijk daarbij is dat je een bijdrage levert aan een vertrouwde, veilige en stimulerende leefomgeving. Ook weet je om te gaan met heel verschillende hulpvragen en wensen van cliënten, waarbij je ieders achtergrond en cultuur respecteert. Je werkt natuurlijk in de eerste plaats met cliënten, maar je hebt ook te maken met hun ouders, familie, sociale netwerken, formele en wettelijke vertegenwoordigers. Het is belangrijk dat je geduldig en fl exibel bent, goed kunt luisteren en samenwerken en dat je aandacht en begrip kunt tonen.

Inhoud

Tijdens de opleiding Maatschappelijke zorg werk je aan de volgende kerntaken:
• bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
• werken aan kwaliteit en deskundigheid
• bieden van (zorg en) ondersteuning aan een specifieke doelgroep, afhankelijk van het gekozen profieldeel,

Niveau 3

Begeleider gehandicaptenzorg
Als begeleider gehandicaptenzorg begeleid je cliënten van alle leeftijden met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap bij zaken op het gebied van wonen, dagbesteding en/of vrije tijd. De opleiding Begeleider gehandicaptenzorg bieden we ook aan als bbl-variant (crebo 25475). Voorwaarde bij inschrijving is dat je een werkgever hebt.

Begeleider specifieke doelgroepen
Als begeleider specifieke doelgroepen ondersteun je volwassenen bij dagbesteding en wonen. Binnen de opleiding op niveau 3 ligt de nadruk op ondersteunende werkzaamheden voor ouderen.

Niveau 4

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg begeleid je cliënten van alle leeftijden met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap. Ook kun je te maken krijgen met meervoudig gehandicapten of cliënten met een combinatie van psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen. Daarnaast ondersteun je het sociale systeem van de cliënt en stel je behandelplannen op. De opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg bieden we ook aan als bbl-variant (crebo 25477). Voorwaarde bij inschrijving is dat je een werkgever hebt.

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen begeleid je cliënten van 18 jaar of ouder met psychogeriatrische, psychiatrische, psychosociale of gedragsproblemen. Als begeleider specifieke doelgroepen kun je ook ondersteuning bieden aan mensen die bijvoorbeeld gevlucht zijn uit hun eigen land, op straat leven of verslaafd zijn.

Thuisbegeleider
Als thuisbegeleider werk je vaak zelfstandig, gericht op de individuele cliënt en hun naaste betrokkenen. Je werkt bijvoorbeeld met mensen met psychische problemen of beginnend dementerende ouderen. De ondersteuning is gericht op persoonlijke verzorging, het vergroten van het netwerk, ondersteuning bij de opvoeding en/of het huishouden.

Je wilt een afwisselende en verantwoordelijke baan, waarin je écht iets voor anderen kunt betekenen.

Na je opleiding

Je kunt na je opleiding gaan werken als begeleider, groepsbegeleider in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, maatschappelijke opvang, in ziekenhuizen en bij welzijnsinstellingen. Met het diploma Maatschappelijke zorg op niveau 4 kun je doorstromen naar een hbo-opleiding.

Specifieke eisen

Bij de intake voor de opleiding moet je een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen overleggen.

BBL opleiding:
Voor alle bbl-opleidingen geldt dat je bij aanvang van de opleiding een arbeidsovereenkomst gesloten moet hebben met een erkend leerbedrijf. Erkende leerbedrijven zijn te vinden via www.s-bb.nl of www.stagemarkt.nl

De definitieve uitvoeringslocatie wordt bepaald aan de hand van het aantal inschrijvingen.

« Alle Zorg en welzijn opleidingen
Algemene informatie
Domein Zorg en welzijn
Subdomein Welzijn - Maatschappelijke zorg
Crebonummmer 23181
Niveau Niveau 4
Leerweg BOL/BBL
Duur 3 jaar
Plaats Den Helder/Schagen
Toelatingsvoorwaarden

• vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg

• overgangsbewijs van havo 3/4 of vwo 3/4 
NB. Wij adviseren om met een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg te kiezen voor een niveau 3 opleiding.g.

Bij de intake voor de opleiding moet je een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen overleggen.

BBL opleiding:
Voor alle bbl-opleidingen geldt dat je bij aanvang van de opleiding een arbeidsovereenkomst gesloten moet hebben met een erkend leerbedrijf voor minimaal 20 uur per week. Erkende leerbedrijven zijn te vinden via www.s-bb.nl of www.stagemarkt.nl

Kosten

Voor een bol-opleiding betaal je lesgeld aan het Rijk (de rekening ontvang je via DUO). In schooljaar 2019-2020 is dat € 1.168.
Voor een bbl-opleiding betaal je cursusgeld aan het ROC Kop van Noord-Holland. In schooljaar 2019 - 2020 is dat op niveau 1 en 2 € 243 en op niveau 3 en 4 € 588.

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe regeling voor schoolkosten in het mbo. In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde 'basisuitrusting' en onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. De basisuitrusting betreft alle spullen (inclusief gereedschappen) die je op school gebruikt om je opleiding te volgen en examen te doen. Die basisuitrusting wordt door de school ter beschikking gesteld aan studenten die dat willen (studenten die deze spullen in eigendom willen hebben, kunnen ervoor kiezen deze zelf aan te schaffen).

In het schooljaar 2018-2019 is het nog zo dat binnen een aantal opleidingen deze zaken door de student  zelf verplicht moeten worden aangeschaft. Deze spullen zijn en blijven uiteraard ook eigendom van de student.

De aanschaf van onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik (zoals boeken, softwarelicenties, een laptop, werk- of sportkleding en -schoenen of de kosten van externe examens) is nu en blijft ook in de nieuwe regeling voor rekening van de student.

Aanvullende kosten:
Kostenindicatie leerjaar 1
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 358,50
Overige benodigdheden: € 33,95

Wel of geen studiefinanciering
Vragen?

Bel met (0223) 611 200 of stuur en e-mail: info@rockopnh.nl.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met mevrouw B. de Wit.
Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 260.
E-mailen kan natuurlijk ook: bdewit@rockopnh.nl.

Aanmelden en intake Aanmelden
Opleiding informatie (PDF)
Download
Studiebijsluiter Studiebijsluiter van deze opleiding