Dienstverlening

« Alle Zorg en welzijn opleidingen

Wanneer je je aanmeldt voor deze opleiding, word je ingeschreven in het hoofddossier: Dienstverlening. Tijdens de opleiding volg je eerst een basisdeel, daar ben je o.a. bezig met werkprocessen: ruimtes gebruiksklaar maken, als aanspreekpunt optreden, het uitvoeren van onderhouds-, administratie- en herstelwerkzaamheden en werkzaamheden uitvoeren gericht op voeding. Daarna maak je een keuze voor één van de profieldelen:

  • Helpende zorg en welzijn

Als helpende zorg en welzijn kun je werken in de eigen woonomgeving van de cliënt, maar ook in een leefomgeving waarin de cliënt langdurig, tijdelijk of alleen gedurende een aantal uren per week verblijft. Je kunt werkzaam zijn in een verzorgingshuis, verpleeghuis, de thuiszorg, in de kinderopvang, in een woonvorm voor begeleid wonen, ziekenhuis of in het (speciaal) onderwijs. Als helpende zorg en welzijn ondersteun je de cliënt onder meer bij wonen en huishouden, bij persoonlijke zorg en je assisteert bij de uitvoering van activiteiten. Dit betekent dat je je bezig houdt met het algehele welzijn en de zorg voor je cliënten. Dus je helpt hen niet alleen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren, maar ook om hun leven zo aangenaam mogelijk te maken. Dat doe je samen met je collega’s, andere zorgverleners, begeleiders of mantelzorgers. Tijdens de opleiding leer je hoe je allerlei begeleidende-, verzorgende- en huishoudelijke taken uitvoert.

  • Medewerker facilitaire dienstverlening

Als facilitair medewerker help je in gebouwen bij het regelen van de ontvangst van bezoekers, het voorraadbeheer, de veiligheid, de catering, de schoonmaak en het onderhoud. Facilitaire diensten kom je overal tegen: in ziekenhuizen en andere zorginstellingen, maar ook in scholen, hotels of bijvoorbeeld in een congresgebouw. Het werk dat je doet bestaat vooral uit dienstverlenende en logistieke taken. Tijdens de opleiding leer je alles wat je moet weten en kunnen voor uitvoerend werk in facilitaire diensten van organisaties.

Kwetsbare doelgroepen ondersteunen blijft altijd nodig en ze zijn je ontzettend dankbaar.

Na je opleiding

Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstromen naar een beroepsopleiding op niveau 3 in verschillende richtingen. Wil je met kinderen gaan werken, dan zul je aansluitend een opleiding Welzijn op niveau 3 moeten volgen.

Specifieke eisen

Bij voldoende opleidingen start de opleiding zowel in Den Helder als in Schagen. Is dit niet het geval dan wordt/worden de uitvoeringslocatie(s) bepaal aan de hand van het aantal inschrijvingen.

« Alle Zorg en welzijn opleidingen
Algemene informatie
Domein Zorg en welzijn
Subdomein Dienstverlening
Crebonummmer 23189
Niveau Niveau 2
Leerweg BOL
Duur 2 jaar
Plaats Den Helder/Schagen
Toelatingsvoorwaarden

• vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg 

• diploma leer-/werktraject in dezelfde richting als de opleiding waar je voor kiest

Je kunt je voor deze opleiding ook inschrijven als je in het bezit bent van een diploma leer-/werktraject sector zorg en welzijn.

Kosten

Als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent, moet je lesgeld aan het Rijk betalen. Voor een bol-opleiding is dat in het schooljaar 2019-2020 € 1.168. Je krijgt hierover in september bericht van DUO (Dienst uitvoering Onderwijs). 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe regeling voor schoolkosten in het mbo. In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde 'basisuitrusting' en onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. De basisuitrusting betreft alle spullen (inclusief gereedschappen) die je op school gebruikt om je opleiding te volgen en examen te doen. Die basisuitrusting wordt door de school ter beschikking gesteld aan studenten die dat willen (studenten die deze spullen in eigendom willen hebben, kunnen ervoor kiezen deze zelf aan te schaffen).

In het schooljaar 2018-2019 is het nog zo dat binnen een aantal opleidingen deze zaken door de student  zelf verplicht moeten worden aangeschaft. Deze spullen zijn en blijven uiteraard ook eigendom van de student.

De aanschaf van onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik (zoals boeken, softwarelicenties, een laptop, werk- of sportkleding en -schoenen of de kosten van externe examens) is nu en blijft ook in de nieuwe regeling voor rekening van de student.

Aanvullende kosten:
Kostenindicatie leerjaar 1
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 280,55
Overige benodigdheden: € 60,35

Wel of geen studiefinanciering
Vragen?

Bel met (0223) 611 200 of stuur en e-mail: info@rockopnh.nl.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met mevrouw I. Wisse.
Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 260.
E-mailen kan natuurlijk ook: iwisse@rockopnh.nl.

Aanmelden en intake Aanmelden
Opleiding informatie (PDF)
Download
Studiebijsluiter Studiebijsluiter van deze opleiding