Handhaver toezicht en veiligheid

« Alle Veiligheid en sport opleidingen

In Nederland wordt door allerlei professionals dagelijks hard gewerkt om de veiligheid van mensen en de leefbaarheid van de maatschappij te verbeteren. Als handhaver toezicht en veiligheid (HTV) ben je zo’n professional. Je surveilleert in uniform op straat en houdt je bezig met signaleren, controleren, confronteren, optreden, sanctioneren en informeren.
Je hebt een verantwoordelijke functie en zorgt ervoor dat je risico’s vroegtijdig signaleert zodat je op tijd in kunt grijpen. Met je aanwezigheid houd je burgers af van sociaal hinderlijk gedrag zoals kleine criminaliteit. Bij ongevallen schakel je hulpdiensten in en verleen je eerste hulp. Ook kun je voorlichting geven om criminaliteit zoals bijvoorbeeld zakkenrollen of autodiefstal te voorkomen

Inhoud

Je maakt tijdens de opleiding kennis met een aantal aspecten van het beroep van toezichthouder. In de praktijk betekent dit dat je onder meer surveillances gaat uitvoeren en leert hoe je mensen op de juiste manier informeert. Je leert tevens hoe je moet optreden bij incidenten en om moet gaan met agressie en mensen die niet willen meewerken. Omdat een goede conditie belangrijk is, wordt ook aandacht besteed aan sport en fysieke vaardigheden. Specifieke aandacht is er voor het ontwikkelen van een professionele beroepshouding.

Tijdens je opleiding staan de volgende kerntaken centraal:
• toezien op orde en veiligheid in het publieke domein
• optreden bij incidenten en calamiteiten
• dienstverlenende werkzaamheden uitvoeren
Je leert daarnaast op school het nodige over wetten en regelgeving en er is veel aandacht voor fysieke, communicatieve en sociale vaardigheden. Verder vormt de BOA-opleiding (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar) een onderdeel van de opleiding.

Handhaver toezicht en veiligheid - uitstroomrichting politie

De VeiligheidsAcademie biedt veel voordelen, óók voor leerlingen die nog te jong zijn om bij de politie te solliciteren. Wie zich inschrijft voor de opleiding Handhaver toezicht en veiligheid, en door de politie geselecteerd wordt voor de uitstroomrichting politie, kan rekenen op een dynamische en uitdagende stage bij de politie. Zo doe je tijdens je opleiding belangrijke praktijkervaring op.

De kern van het beroep bestaat uit het toezien op orde en veiligheid.

Na je opleiding

Als je de opleiding succesvol hebt afgerond en het diploma hebt behaald, kun je natuurlijk gaan werken. Je kunt ook verder studeren en bijvoorbeeld kiezen voor een toekomst bij de politie.

Specifieke eisen

Voor deze opleiding hanteren we zogenaamde aanvullende voorwaarden die samenhangen met gedrag, motivatie, beroeps- en leerhouding en derhalve onderdeel zullen vormgen van de intake voor deze opleiding. Verder is het van belang dat je:
- fysiek vaardig bent en over een goede gezondheid beschikt;
- over een geldig verblijfsdocument beschikt;
- een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunt overleggen.
Als je een taakstraf hebt gehad, neem dan voor je je inschrijft eerst contact op met mevrouw J. Schoon, telefoonnummer: 0223 611 230.

« Alle Veiligheid en sport opleidingen
Algemene informatie
Domein Veiligheid en sport
Subdomein VeiligheidsAcademie
Crebonummmer 25409
Niveau Niveau 3
Leerweg BOL
Duur 3 jaar
Plaats Den Helder/Schagen
Toelatingsvoorwaarden

• vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg

 

Dit is een numerus fixus opleiding: Dit betekent dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Naast de reguliere plaatsen zijn er in het tweede leerjaar 30 plaatsen in de Politieklas beschikbaar. Klik hier voor de procedure m.b.t. numerus fixus opleidingen.

Toelatingsrecht
Leerlingen die zich voor 1 april inschrijven voor een opleiding en deelnemen aan de verplicht gestelde intakeactiviteiten, hebben vanaf studiejaar 2018-2019 toelatingsrecht tot de opleiding van hun keuze, mits ze voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen en er - in het geval van numerus fixus-opleidingen - plekken beschikbaar zijn. 
Daarnaast stellen sommige bedrijven eisen aan leerlingen om stage te mogen lopen. Zo kun je bij de politie alleen stage lopen als je ten minste 18 jaar bent (wat erop neerkomt dat je op 1 februari van het eerste leerjaar 17 moet zijn) en moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen. 
Het is daarom niet raadzaam om op een te jonge leeftijd te starten met deze opleiding: je zou je kunnen beroepen op het toelatingsrecht, maar als je niet kunt starten met de stage vanwege eisen die bedrijven stellen, kun je niet verder.

Kosten

Als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent, moet je lesgeld aan het Rijk betalen. Voor een bol-opleiding is dat in het schooljaar 2019-2020 € 1.168. Je krijgt hierover in september bericht van DUO (Dienst uitvoering Onderwijs). 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe regeling voor schoolkosten in het mbo. In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde 'basisuitrusting' en onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. De basisuitrusting betreft alle spullen (inclusief gereedschappen) die je op school gebruikt om je opleiding te volgen en examen te doen. Die basisuitrusting wordt door de school ter beschikking gesteld aan studenten die dat willen (studenten die deze spullen in eigendom willen hebben, kunnen ervoor kiezen deze zelf aan te schaffen).

In het schooljaar 2018-2019 is het nog zo dat binnen een aantal opleidingen deze zaken door de student  zelf verplicht moeten worden aangeschaft. Deze spullen zijn en blijven uiteraard ook eigendom van de student.

De aanschaf van onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik (zoals boeken, softwarelicenties, een laptop, werk- of sportkleding en -schoenen of de kosten van externe examens) is nu en blijft ook in de nieuwe regeling voor rekening van de student.

Aanvullende kosten:
Kostenindicatie
Leerjaar 1

Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 159,45
Overige benodigdheden: € 166,44
Leerjaar 2 en 3
Boeken, readers en digitale leermiddelen: nog niet bekend
Overige benodigdheden: nog niet bekend
 

Wel of geen studiefinanciering
Vragen?

Bel met (0223) 611 200 of stuur en e-mail: info@rockopnh.nl.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met mevrouw J. Schoon.  Neem zeker contact op als je een taakstraf hebt gehad en met deze opleiding wilt starten. Mevrouw Schoon is telefonisch bereikbaar op (0223) 611 230.
E-mailen kan natuurlijk ook: jschoon@rockopnh.nl.

Aanmelden en intake Aanmelden
Opleiding informatie (PDF)
Download
Studiebijsluiter Studiebijsluiter van deze opleiding