Aankomend medewerker maritiem

« Alle Veiligheid en sport opleidingen

De opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) laat je kennismaken met Defensie en bereidt je voor op een uitdagende militaire startfunctie. Tijdens de opleiding wissel je lesweken op het ROC af met praktijkweken bij een onderdeel van Defensie. Voor de start van de opleiding kies je voor een bepaalde uitstroomrichting. Na het veiligheidsgedeelte van de door jou gekozen uitstroomrichting specialiseer je je in deze vakrichting. Hier leg je de basis voor het vakmanschap dat nodig is voor je uiteindelijke functie binnen Defensie.

Op school word je professioneel begeleid door burger- en militaire docenten die precies weten wat het werken bij Defensie inhoudt. Je bent praktijkgericht bezig, doet veel aan sport en ontdekt de kracht van samenwerken met je medeleerlingen. Verder werk je hard aan je persoonlijke ontwikkeling, beroepshouding, verantwoordelijkheidsbesef, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Daarnaast zijn ook de vakken Nederlands, (militair) Engels, rekenen, studieloopbaan en burgerschap van belang.

De uitstroomrichting Maritiem leidt je op voor een functie bij de Koninklijke Marine. Met je diploma op zak kun je ervoor kiezen om te gaan werken aan dek,op de brug, aan het roer of in het onderhoud van een schip bij de operationele dienst van de marine. Binnen de operationele dienst kun je kiezen voor de nautische dienst (dek/brug), operaties (brug/commandocentrale) of de verbindingsdienst (brug/radiocentrale).

Je voert je taken voornamelijk uit aan boord van schepen. Denk hierbij aan het uitvoeren van radarwaarnemingen en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

Inhoud

Je wordt voorbereid op een functie als matroos. Tijdens de opleiding leer je hoe je nautische en algemene scheepstaken moet uitvoeren.


Bryan de Kruijs, leerling VeVa Maritiem: "Een baan bij Defensie is anders dan alle andere banen. Dat komt vooral door het bijzondere karakter van Defensie als werkgever. De opleiding Vakmanschap en Veiligheid bereidt je voor op een militaire startfunctie. Ik heb bewust voor de richting Maritiem gekozen en heb nog geen moment spijt van deze keuze. Vanuit mijn woonplaats Medemblik reis ik heen en weer naar school. In Hoorn kan ik deze opleiding niet volgen".

 

Na je VeVa-opleiding

Het VeVa-diploma is als een voorbereiding op een loopbaan bij de krijgsmacht. Na je sollicitatie en aanstelling bij Defensie volg eerst een algemene militaire basisopleiding. Het diploma Veiligheid en vakmanschap kan voor onderdelen van deze basisopleiding een verkorting in de studieduur geven. Daarna word je binnen Defensie intern verder opgeleid binnen je eigen vakgebied. Via deze interne opleidingen kun je je verder specialiseren en doorgroeien. Mocht je na je opleidingen toch buiten Defensie aan de slag willen, dan biedt een VeVa-opleiding je een goede basis voor een (mbo) vervolgopleiding of baan buiten Defensie.

De uitstroomrichting Maritiem leidt je op voor een functie bij de Koninklijke Marine

Specifieke eisen

Voor de VeVa opleidingen Aankomend medewerker grondoptreden/maritiem (niveau 2) en Aankomend onderofficier grondoptreden/maritiem (niveau 3) gelden de volgende toelatingseisen voor cohort 2018:

Crebo

Opleiding

Grond voor aanvullende eis

Aanvullende eis

Wijze van vaststellen

25416

Aankomend medewerker grondoptreden niveau 2

Fysieke en psychische geschiktheid

De aspirant-leerling toont aan op de hieronder genoemde (gedrags)­onderdelen te beschikken over de capaciteiten om de opleiding te kunnen volgen.

 1. Discipline
 2. Flexibiliteit
 3. Initiatief
 4. Samenwerken
 5. Communicatie
 6. Evenwichtigheid
 7. Motivatie / prestatiegerichtheid
 8. Fysieke eisen en - vaardigheden

De beoordeling van de onderdelen wordt uitgedrukt in +, + of -.  De eis voor toelating tot niveau 2 is dat de alle onderdelen minimaal met een + moeten zijn beoordeeld.

Voor toelating tot niveau 3 moet onderdeel ‘initiatief’ met een + beoordeeld zijn, de overige onderdelen moeten minimaal met + beoordeeld zijn.

In het document  Kaderdocument toelatingsprocedure veva  zijn de precieze aspecten waarop beoordeeld wordt en welke eisen gesteld worden in de sporttest opgenomen.

De aspirant-leerling moet tijdens een verplichte intakedag een aantal opdrachten uitvoeren en wordt tijdens de uitvoering geobserveerd en beoordeeld op de gevraagde (gedrags)onderdelen.

Hieronder is aangegeven in welke opdrachten de onderdelen  beoordeeld worden.

 • Sporttest:
  • Fysieke eisen en vaardigheden
 • Terreinwerk/roadwork (fysiek zware samenwerkingsopdracht):
  • Discipline
  • Flexibiliteit
  • Initiatief
  • Samenwerken
 • Groepswerk (rustige samenwerkingsopdracht):
  • Flexibiliteit
  • Initiatief
  • Samenwerken
  • Communicatie
 • Semi-gestructureerd interview
  • Communicatie
  • Evenwichtigheid
  • Motivatie/prestatiegerichtheid

 

25417

Aankomend medewerker maritiem
niveau 2

Fysieke en psychische geschiktheid

25418

Aankomend onderofficier grondoptreden niveau 3

Fysieke en psychische geschiktheid

25419

Aankomend onderofficier maritiem
niveau 3

Fysieke en psychische geschiktheid

« Alle Veiligheid en sport opleidingen
Algemene informatie
Domein Veiligheid en sport
Subdomein Veiligheid en vakmanschap
Crebonummmer 25417
Niveau Niveau 2
Leerweg BOL
Duur 1,5 jaar
Plaats Den Helder
Toelatingsvoorwaarden

• vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg 

• diploma leer-/werktraject in dezelfde richting als de opleiding waar je voor kiest

Dit is een numerus fixus opleiding: Dit betekent dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Voor deze opleiding zijn in totaal 20 plaatsen bij de marine beschikbaar. Klik hier voor de procedure m.b.t. numerus fixus opleidingen.

LET OP! Voor de VeVa-opleidingen geldt een aangepaste aanmeld- en inschrijfprocedure. Klik hier voor het document met alle informatie.

Kosten

Als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent, moet je lesgeld aan het rijk betalen. Voor een bol-opleiding is dat in het schooljaar 2018-2019 € 1.155. Je krijgt hierover in september bericht van DUO (Dienst uitvoering Onderwijs). 
Daarnaast betaal je kosten voor bijvoorbeeld leermaterialen en -hulpmiddelen, ICT-licenties, examengeld en bijzondere activiteiten.

Aanvullende kosten:
Kostenindicatie leerjaar 1
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 277,95
Overige benodigdheden: € 199,45
Zelf aan te schaffen materialen: € 200,00
Kostenindicatie leerjaar 2 (half jaar)
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 35,00
Overige benodigdheden: € 70,95

Wel of geen studiefinanciering
Vragen?

Bel met (0223) 611 200 of stuur en e-mail: info@rockopnh.nl.

Klik hier voor een antwoord op veelgestelde vragen over de verklaring omtrent gedrag (VOG)

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met mevrouw Y. van Vuure. Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 380.
E-mailen kan natuurlijk ook: yvanvuure@rockopnh.nl

Aanmelden en intake Aanmelden
Opleiding informatie (PDF)
Download
Studiebijsluiter Studiebijsluiter van deze opleiding