Aankomend medewerker grondoptreden

« Alle Veiligheid en sport opleidingen

De opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) laat je kennismaken met Defensie en bereidt je voor op een uitdagende militaire startfunctie. Tijdens de opleiding wissel je lesweken op het ROC af met praktijkweken bij een onderdeel van Defensie. Voor de start van de opleiding kies je voor een bepaalde uitstroomrichting. Na het veiligheidsgedeelte van de door jou gekozen uitstroomrichting specialiseer je je in deze vakrichting. Hier leg je de basis voor het vakmanschap dat nodig is voor je uiteindelijke functie binnen Defensie.

Op school word je professioneel begeleid door burger- en militaire docenten die precies weten wat het werken bij Defensie inhoudt. Je bent praktijkgericht bezig, doet veel aan sport en ontdekt de kracht van samenwerken met je medestudenten. Verder werk je hard aan je persoonlijke ontwikkeling, beroepshouding, verantwoordelijkheidsbesef, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Daarnaast zijn ook de vakken Nederlands, (militair) Engels, rekenen, studieloopbaan en burgerschap van belang.

Met de uitstroomrichting Grondoptreden kun je binnen Defensie bij verschillende krijgsmachtonderdelen terecht. Kies je voor de Marine, dan word je als Marinier bij het Korps Mariniers over water of door de lucht ingezet bij militaire operaties. Ga je voor de Landmacht, dan kun je in een gevechtsfunctie of een gevechtsondersteunende functie aan de slag.

Inhoud

Je leert jezelf te verplaatsen in diverse terreinen, hoe je moet optreden bij calamiteiten en hoe je militaire beveiligingstaken uitvoert. Je wordt voorbereid op een functie als soldaat/matroos/marinier.

Huisvesting

ROC Kop van Noord-Holland biedt VeVa-studenten huisvesting aan via Woningstichting Den Helder. Hierover vind je meer informatie op de website van de woningcorporatie. Klik hier om meer te weten te komen.

 


Bryan de Kruijs, student VeVa Maritiem: "Een baan bij Defensie is anders dan alle andere banen. Dat komt vooral door het bijzondere karakter van Defensie als werkgever. De opleiding Vakmanschap en Veiligheid bereidt je voor op een militaire startfunctie.

Ik heb bewust voor de richting Maritiem gekozen en heb nog geen moment spijt van deze keuze.

Vanuit mijn woonplaats Medemblik reis ik heen en weer naar school. In Hoorn kan ik deze opleiding niet volgen".

 

 

 

Na je VeVa-opleiding

Het VeVa-diploma is als een voorbereiding op een loopbaan bij de krijgsmacht. Na je sollicitatie en aanstelling bij Defensie volg eerst een algemene militaire basisopleiding. Het diploma Veiligheid en vakmanschap kan voor onderdelen van deze basisopleiding een verkorting in de studieduur geven. Daarna word je binnen Defensie intern verder opgeleid binnen je eigen vakgebied. Via deze interne opleidingen kun je je verder specialiseren en doorgroeien. Mocht je na je opleidingen toch buiten Defensie aan de slag willen, dan biedt een VeVa-opleiding je een goede basis voor een (mbo) vervolgopleiding of baan buiten Defensie.

Met de uitstroomrichting Grondoptreden kun je binnen Defensie bij verschillende krijgsmachtonderdelen terecht.

Specifieke eisen

Voor de VeVa opleidingen Aankomend medewerker grondoptreden/maritiem (niveau 2) en Aankomend onderofficier grondoptreden/maritiem (niveau 3) gelden de volgende toelatingseisen voor cohort 2018:

Crebo

Opleiding

Grond voor aanvullende eis

Aanvullende eis

Wijze van vaststellen

25416

Aankomend medewerker grondoptreden niveau 2

Fysieke en psychische geschiktheid

De aspirant-leerling toont aan op de hieronder genoemde (gedrags)­onderdelen te beschikken over de capaciteiten om de opleiding te kunnen volgen.

 1. Discipline
 2. Flexibiliteit
 3. Initiatief
 4. Samenwerken
 5. Communicatie
 6. Evenwichtigheid
 7. Motivatie / prestatiegerichtheid
 8. Fysieke eisen en - vaardigheden

De beoordeling van de onderdelen wordt uitgedrukt in +, + of -.  De eis voor toelating tot niveau 2 is dat de alle onderdelen minimaal met een + moeten zijn beoordeeld.

Voor toelating tot niveau 3 moet onderdeel ‘initiatief’ met een + beoordeeld zijn, de overige onderdelen moeten minimaal met + beoordeeld zijn.

In het document  Kaderdocument toelatingsprocedure veva  zijn de precieze aspecten waarop beoordeeld wordt en welke eisen gesteld worden in de sporttest opgenomen.

De aspirant-leerling moet tijdens een verplichte intakedag een aantal opdrachten uitvoeren en wordt tijdens de uitvoering geobserveerd en beoordeeld op de gevraagde (gedrags)onderdelen.

Hieronder is aangegeven in welke opdrachten de onderdelen  beoordeeld worden.

 • Sporttest:
  • Fysieke eisen en vaardigheden
 • Terreinwerk/roadwork (fysiek zware samenwerkingsopdracht):
  • Discipline
  • Flexibiliteit
  • Initiatief
  • Samenwerken
 • Groepswerk (rustige samenwerkingsopdracht):
  • Flexibiliteit
  • Initiatief
  • Samenwerken
  • Communicatie
 • Semi-gestructureerd interview
  • Communicatie
  • Evenwichtigheid
  • Motivatie/prestatiegerichtheid

 

25417

Aankomend medewerker maritiem
niveau 2

Fysieke en psychische geschiktheid

25418

Aankomend onderofficier grondoptreden niveau 3

Fysieke en psychische geschiktheid

25419

Aankomend onderofficier maritiem
niveau 3

Fysieke en psychische geschiktheid

« Alle Veiligheid en sport opleidingen
Algemene informatie
Domein Veiligheid en sport
Subdomein Veiligheid en vakmanschap
Crebonummmer 25416
Niveau Niveau 2
Leerweg BOL
Duur 1,5 jaar
Plaats Den Helder
Toelatingsvoorwaarden

• vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg 

• diploma leer-/werktraject in dezelfde richting als de opleiding waar je voor kiest

Dit is een numerus fixus opleiding: Dit betekent dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Voor deze opleiding zijn in totaal 42 landmachtplaatsen en 18 mariniersplaatsen beschikbaar. Klik hier voor de procedure m.b.t. numerus fixus opleidingen.

LET OP! Voor de VeVa-opleidingen geldt een aangepaste aanmeld- en inschrijfprocedure. Klik hier voor het document met alle informatie.

Kosten

Als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent, moet je lesgeld aan het Rijk betalen. Voor een bol-opleiding is dat in het schooljaar 2019-2020 € 1.168. Je krijgt hierover in september bericht van DUO (Dienst uitvoering Onderwijs). 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe regeling voor schoolkosten in het mbo. In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde 'basisuitrusting' en onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. De basisuitrusting betreft alle spullen (inclusief gereedschappen) die je op school gebruikt om je opleiding te volgen en examen te doen. Die basisuitrusting wordt door de school ter beschikking gesteld aan studenten die dat willen (studenten die deze spullen in eigendom willen hebben, kunnen ervoor kiezen deze zelf aan te schaffen).

In het schooljaar 2018-2019 is het nog zo dat binnen een aantal opleidingen deze zaken door de student  zelf verplicht moeten worden aangeschaft. Deze spullen zijn en blijven uiteraard ook eigendom van de student.

De aanschaf van onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik (zoals boeken, softwarelicenties, een laptop, werk- of sportkleding en -schoenen of de kosten van externe examens) is nu en blijft ook in de nieuwe regeling voor rekening van de student.

Aanvullende kosten:
Kostenindicatie leerjaar 1
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 205,50
Overige benodigdheden: € 174,93
Zelf aan te schaffen materialen: € 200,00
Kostenindicatie leerjaar 2 (half jaar)
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 34,00
Overige benodigdheden: € 125,95

Wel of geen studiefinanciering
Vragen?

Bel met (0223) 611 200 of stuur en e-mail: info@rockopnh.nl.

Klik hier voor een antwoord op veelgestelde vragen over de verklaring omtrent gedrag (VOG

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de heer P. Jansen. Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag op (0223) 611 380.
E-mailen kan natuurlijk ook:
pjansen@rockopnh.nl.

Aanmelden en intake Aanmelden
Opleiding informatie (PDF)
Download
Studiebijsluiter Studiebijsluiter van deze opleiding