Sport en bewegen

« Alle Veiligheid en sport opleidingen

Met een diploma Sport en Bewegen ben je breed inzetbaar. Je biedt sport- en bewegingsactiviteiten aan deelnemers, ontwikkelt deze activiteiten zelfstandig en plant ze in. Je houdt daarbij rekening met de wensen, verwachtingen en mogelijkheden van de deelnemers. Tijdens de activiteiten geef je instructies en stimuleer je de deelnemers op een leuke manier.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het organiseren van evenementen, wedstrijden en toernooien. Je maakt daarvoor een plan van aanpak, zorgt voor PR en publiciteit, werft deelnemers en je maakt een wedstrijdschema of een draaiboek.

Wanneer je je aanmeldt voor deze opleiding, word je ingeschreven in het hoofddossier: Sport en bewegen. Tijdens de opleiding volg je eerst een basisdeel. Daarna maak je een keuze voor één van de profieldelen:

- Coördinator sport, bewegen en gezondheid
Je werkt als hoofd of coördinator/teammanager bij een sport- en bewegingsorganisatie. Je houdt je met allerlei zaken bezig, zowel coördinerend als uitvoerend. Je zorgt voor een goede bedrijfsvoering en voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Je kunt aan de slag bij bijvoorbeeld (buiten)sportondernemingen, sportverenigingen, sport- en bewegingscentra, fitnesscentra of in de toeristische branche.

- Coördinator sport- en bewegingsagogie
Je organiseert sport- en bewegingsactiviteiten voor mensen die een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben of om wat voor reden dan ook niet (meer) goed kunnen functioneren in de maatschappij. Sport en bewegen kan namelijk een middel zijn om die mensen met hun problematiek te helpen. Zo kun je werken in instellingen in de gezondheidszorg, welzijn, onderwijs of justitie.

Inhoud

Tijdens de opleiding leer je hoe je zelfstandig sport- en bewegingsactiviteiten voorbereidt, opzet en uitvoert. Je leert hoe je training moet geven en hoe je iemand een vaardigheid aanleert. Zelf ga je ook sporten beoefenen zoals voetbal, mountainbiken en zwemmen. 

Naast praktijkles krijg je ook theorieles. Je leert bijvoorbeeld hoe het lichaam in elkaar zit en hoe processen in het lichaam werken. Ook krijg je les in gesprekstechnieken, evenementen organiseren, opstellen van trainingsschema’s en sociale vaardigheden. Daarnaast doe je werkervaring op tijdens stages bij diverse (sport-)instellingen.

De opleidingen kennen een gezamenlijk basisjaar. Aan het einde van het eerste jaar wordt bepaald of jij de opleiding vervolgt op niveau 3 of 4. Dit is afhankelijk van je resultaten, inzet en motivatie.

Bijzonderheden

De opleiding Sport en Bewegen werkt sinds schooljaar 2013-2014 met een topsportregeling.

Belangrijk voor dit beroep is plezier in sporten, veel mensenkennis, gestructureerd werken en oog voor talent.

Na je opleiding

Met een diploma op niveau 4 kun je gaan werken in de hiervoor genoemde richtingen. Je kunt natuurlijk ook verder leren en kiezen voor een hbo-opleiding, bijvoorbeeld de ALO, PABO of fysiotherapie.

Specifieke eisen

Voor de opleidingen Sport en Bewegen worden er eisen worden gesteld aan je fysieke geschiktheid. 

« Alle Veiligheid en sport opleidingen
Algemene informatie
Domein Veiligheid en sport
Subdomein Sport en bewegen
Crebonummmer 23163
Niveau Niveau 4
Leerweg BOL
Duur 3 jaar
Plaats Den Helder
Toelatingsvoorwaarden

• vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg

Je kunt je voor deze opleiding ook inschrijven als je in het bezit bent van een overgangsbewijs havo 3/4.

Kosten

Als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent, moet je lesgeld aan het Rijk betalen. Voor een bol-opleiding is dat in het schooljaar 2019-2020 € 1.168. Je krijgt hierover in september bericht van DUO (Dienst uitvoering Onderwijs). 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe regeling voor schoolkosten in het mbo. In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde 'basisuitrusting' en onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. De basisuitrusting betreft alle spullen (inclusief gereedschappen) die je op school gebruikt om je opleiding te volgen en examen te doen. Die basisuitrusting wordt door de school ter beschikking gesteld aan studenten die dat willen (studenten die deze spullen in eigendom willen hebben, kunnen ervoor kiezen deze zelf aan te schaffen).

In het schooljaar 2018-2019 is het nog zo dat binnen een aantal opleidingen deze zaken door de student  zelf verplicht moeten worden aangeschaft. Deze spullen zijn en blijven uiteraard ook eigendom van de student.

De aanschaf van onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik (zoals boeken, softwarelicenties, een laptop, werk- of sportkleding en -schoenen of de kosten van externe examens) is nu en blijft ook in de nieuwe regeling voor rekening van de student.

Aanvullende kosten:
Voor alle leerjaren geldt: we raden je een kluisje te huren.
Kostenindicatie leerjaar 1
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 355,00
Overige benodigdheden: € 162,71
Kostenindicatie leerjaar 2
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 207,95
Overige benodigdheden: € 134,95
Kostenindicatie leerjaar 3
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 251,90
Overige benodigdheden: € 135,95
Kostenindicatie leerjaar 4 (huidige leerlingen)
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 251,90
Overige benodigdheden: € 100,95

Wel of geen studiefinanciering
Vragen?

Bel met (0223) 611 200 of stuur en e-mail: info@rockopnh.nl.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de heer M. Snippe.
Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 380.
E-mailen kan natuurlijk ook: msnippe@rockopnh.nl.

Aanmelden en intake Aanmelden
Opleiding informatie (PDF)
Download
Studiebijsluiter Studiebijsluiter van deze opleiding