Stuurman werktuigkundige zeevisvaart SW6

« Alle Transport, scheepvaart en logistiek opleidingen

Als Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart ben je voornamelijk werkzaam in de kottervisserij. Kotters vissen vooral op rondvis, platvis, garnalen, kokkels en mosselen.

Inhoud

Je leert hoe je een schip navigeert en hoe je vis vangt en verwerkt. Verder leer je het plegen van onderhoud aan een schip. Andere zaken die aan de orde komen zijn het voorkomen en afhandelen van calamiteiten en het zorgen voor een goede (technische) bedrijfsvoering op het schip.

Huisvesting

ROC Kop van Noord-Holland biedt studenten van het Nautisch Collega huisvesting aan via Woningstichting Den Helder. Hierover vind je meer informatie op de website van de woningcorporatie. Klik hier om meer te weten te komen.

Je kunt gaan varen op vissersschepen tot 24 meter lengte

Na je opleiding

Het diploma op niveau 2 geeft je een aantal vaarbevoegdheden waarmee je aan de slag kunt in de visserij. Je kunt gaan varen op vissersschepen tot 24 meter lengte. Doorstromen naar de opleiding op niveau 3 is natuurlijk ook mogelijk.

Specifieke eisen

Voor het volgen van al onze handelsvaart en zeevisvaart opleidingen gelden de volgende aanvullende toelatingseisen (cohort 2018):

Crebo

Opleiding

Grond voor aanvullende eis

Aanvullende eis

Wijze van vaststellen

25513

Stuurman-werktuigkundige kleine schepen niveau 3

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

De aspirant-leerling is voor aanvang van de opleiding in het bezit van een bewijs van een medische zeevaart keuring waaruit blijkt dat de leerling medisch gezien mag varen (stagelopen) en alle veiligheidstrainingen mag doorlopen

Uiterlijk 15 september moet de leerling de medische zeevaartkeuring overleggen aan de afdeling. De keuring moet uitgevoerd zijn door een daartoe gemachtigde arts. Een lijst met gemachtigde artsen is op school verkrijgbaar. Pas na ontvangst van het keuringsbewijs wordt de leerling definitief ingeschreven.

25516

Maritiem officier alle schepen niveau 4

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25519

Schipper-machinist beperkt werkgebied niveau 2

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25522

Stuurman- scheepswerktuigkundige vissersschepen SW5 niveau 3

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25525

Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart sw6 niveau 2

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

 

Beroepsbeeld

Als je graag wilt varen maar niet al te lang van huis wilt zijn, is de visserij misschien wel iets voor jou. De visserij houdt zich bezig met de commerciële visvangst en de kottervloot is meestal in het weekeinde binnen. Je vaart gemiddeld zo’n 40 werkweken per jaar. De verdiensten zijn in de meeste gevallen goed te noemen! Bovendien is het een vak waar je trots op kunt zijn. Je vist op een eerlijk product dat niet gekweekt of vet-gemest wordt. Een product bovendien dat heel veel belangrijke voedingsstoffen bevat.
De Nederlandse vissersvloot behoort tot de modernste ter wereld. Met kotters en trawlers wordt gevist op vissoorten voor menselijke consumptie. De visserij is afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen; de Nederlandse vissers gaan hier dan ook zorgvuldig mee om.

Het diploma Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart geeft je een aantal vaarbevoegdheden. Op ‘kleine’ vissersvaartuigen kun je als schipper zeevisvaart varen, op ‘grotere’ vissersvaartuigen als plaatsvervangend schipper zeevisvaart en op de ‘grootste’ vissersschepen als stuurman- werktuigkundige zeevisvaart. Op sommige schepen is dit tot 30 zeemijlen uit de kust, op andere vissersvaartuigen is het vaargebied onbeperkt.

« Alle Transport, scheepvaart en logistiek opleidingen
Algemene informatie
Domein Transport, scheepvaart en logistiek
Subdomein Zeevisvaart
Crebonummmer 25525
Niveau Niveau 2
Leerweg BOL
Duur 2 jaar
Plaats Den Helder
Toelatingsvoorwaarden

• vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg 

• diploma leer-/werktraject in dezelfde richting als de opleiding waar je voor kiest

Kosten

Als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent, moet je lesgeld aan het Rijk betalen. Voor een bol-opleiding is dat in het schooljaar 2019-2020 € 1.168. Je krijgt hierover in september bericht van DUO (Dienst uitvoering Onderwijs). 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe regeling voor schoolkosten in het mbo. In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde 'basisuitrusting' en onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. De basisuitrusting betreft alle spullen (inclusief gereedschappen) die je op school gebruikt om je opleiding te volgen en examen te doen. Die basisuitrusting wordt door de school ter beschikking gesteld aan studenten die dat willen (studenten die deze spullen in eigendom willen hebben, kunnen ervoor kiezen deze zelf aan te schaffen).

In het schooljaar 2018-2019 is het nog zo dat binnen een aantal opleidingen deze zaken door de student  zelf verplicht moeten worden aangeschaft. Deze spullen zijn en blijven uiteraard ook eigendom van de student.

De aanschaf van onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik (zoals boeken, softwarelicenties, een laptop, werk- of sportkleding en -schoenen of de kosten van externe examens) is nu en blijft ook in de nieuwe regeling voor rekening van de student.

Aanvullende kosten:
Kostenindicatie leerjaar 1 - vanaf 2018 - 2019
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 592,39
Overige benodigdheden: € 141,95
Je dient zelf een overall, veiligheidsschoenen en veiligheidsbril aan te schaffen.
Kostenindicatie leerjaar 2- vanaf 2018 - 2019
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 00,00
Overige benodigdheden: € 28,95

Wel of geen studiefinanciering
Vragen?

Bel met (0223) 611 200 of stuur en e-mail: info@rockopnh.nl.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de heer E. de Haan van het Nautisch College. Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 380.
E-mailen kan natuurlijk ook:
zeevaart@rockopnh.nl of edehaan@rockopnh.nl.

Aanmelden en intake Aanmelden
Opleiding informatie (PDF)
Download
Studiebijsluiter Studiebijsluiter van deze opleiding