Stuurman-scheepswerktuigkundige vissersschepen SW5

« Alle Transport, scheepvaart en logistiek opleidingen

Als stuurman-werktuigkundige vissersschepen verricht je verschillende technische werkzaamheden op het schip en ben je verantwoordelijk voor de navigatie. Je loopt wacht op de brug en controleert of het schip de goede koers vaart en of er geen obstakels zijn. Verder geef je leiding aan de visvangst en help je bij het binnenhalen en verwerken van de vis. Bovendien zorg je er voor dat de vismaterialen, zoals de netten, goed onderhouden zijn en voer je onderhoudswerk uit in de machinekamer.

Inhoud

Tijdens de opleiding leer je hoe je vis vangt en verwerkt. Het is belangrijk dat je weet waar je vis kunt vinden, daarom oefen je met radar- en visopsporingsapparatuur op een simulator. Je leert welke milieumaatregelen er zijn die de visstand op peil moeten houden en hoe je daarmee rekening houdt. Natuurlijk komen tijdens de opleiding ook het plegen van onderhoud, technisch bedrijfsbeheer, de bedrijfsvoering en het voorkomen en afhandelen van ongevallen en calamiteiten aan de orde.

Huisvesting

ROC Kop van Noord-Holland biedt studenten van het Nautisch Collega huisvesting aan via Woningstichting Den Helder. Hierover vind je meer informatie op de website van de woningcorporatie. Klik hier om meer te weten te komen.

Vaarbevoegdheid kottervisserij

Na je opleiding

Met het diploma Stuurman-scheepswerktuigkundige vissersschepen SW5 heb je de bevoegdheid kapitein te worden op vissersvaartuigen tot 60 meter lengte en tot 3000 kW in onbeperkt vaargebied. Deze vaarbevoegdheid is typisch bedoeld voor de kottervisserij, maar ook op trawlers kun je hiermee terecht.

Specifieke eisen

Voor het volgen van al onze handelsvaart en zeevisvaart opleidingen gelden de volgende aanvullende toelatingseisen (cohort 2018):

Crebo

Opleiding

Grond voor aanvullende eis

Aanvullende eis

Wijze van vaststellen

25513

Stuurman-werktuigkundige kleine schepen niveau 3

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

De aspirant-leerling is voor aanvang van de opleiding in het bezit van een bewijs van een medische zeevaart keuring waaruit blijkt dat de leerling medisch gezien mag varen (stagelopen) en alle veiligheidstrainingen mag doorlopen

Uiterlijk 15 september moet de leerling de medische zeevaartkeuring overleggen aan de afdeling. De keuring moet uitgevoerd zijn door een daartoe gemachtigde arts. Een lijst met gemachtigde artsen is op school verkrijgbaar. Pas na ontvangst van het keuringsbewijs wordt de leerling definitief ingeschreven.

25516

Maritiem officier alle schepen niveau 4

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25519

Schipper-machinist beperkt werkgebied niveau 2

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25522

Stuurman- scheepswerktuigkundige vissersschepen SW5 niveau 3

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25525

Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart sw6 niveau 2

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

 

Beroepsbeeld

De Nederlandse vissersvloot behoort tot de modernste ter wereld. Met kotters en trawlers wordt gevist op vissoorten voor menselijke consumptie. De visserij is afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen; de Nederlandse vissers gaan hier dan ook zorgvuldig mee om. 
Als stuurman-scheepswerktuigkundige vissersschepen loop je wacht op de brug en controleer je of het schip de goede koers vaart en of er geen obstakels zijn. Ook geef je leiding aan de visvangst en help je bij het binnenhalen en verwerken van de vis. Bovendien zorg je er voor dat de vismaterialen, zoals de netten, goed onderhouden zijn en voer je onderhoudswerk uit in de machinekamer. Je weet welke milieumaatregelen er zijn die de visstand op peil moeten houden en hoe je daarmee rekening houdt. De visserij van vandaag de dag is een geavanceerde, hightech industrie. De schepen zijn voorzien van de allernieuwste apparatuur op het gebied van veiligheid, communicatie en navigatie.

« Alle Transport, scheepvaart en logistiek opleidingen
Algemene informatie
Domein Transport, scheepvaart en logistiek
Subdomein Zeevisvaart
Crebonummmer 25522
Niveau Niveau 3
Leerweg BOL
Duur 3 jaar
Plaats Den Helder
Toelatingsvoorwaarden

• vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg

 

Kosten

Als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent, moet je lesgeld aan het Rijk betalen. Voor een bol-opleiding is dat in het schooljaar 2019-2020 € 1.168. Je krijgt hierover in september bericht van DUO (Dienst uitvoering Onderwijs). 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe regeling voor schoolkosten in het mbo. In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde 'basisuitrusting' en onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. De basisuitrusting betreft alle spullen (inclusief gereedschappen) die je op school gebruikt om je opleiding te volgen en examen te doen. Die basisuitrusting wordt door de school ter beschikking gesteld aan studenten die dat willen (studenten die deze spullen in eigendom willen hebben, kunnen ervoor kiezen deze zelf aan te schaffen).

In het schooljaar 2018-2019 is het nog zo dat binnen een aantal opleidingen deze zaken door de student  zelf verplicht moeten worden aangeschaft. Deze spullen zijn en blijven uiteraard ook eigendom van de student.

De aanschaf van onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik (zoals boeken, softwarelicenties, een laptop, werk- of sportkleding en -schoenen of de kosten van externe examens) is nu en blijft ook in de nieuwe regeling voor rekening van de student.

Aanvullende kosten:
Kostenindicatie leerjaar 1 - vanaf 2018 - 2019
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 871,05
Overige benodigdheden: € 166,95
Je dient zelf een overall, veiligheidsschoenen en veiligheidsbril aan te schaffen.
Kostenindicatie leerjaar 2 - vanaf 2018 - 2019
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 430,50
Overige benodigdheden: € 85,95
Je dient zelf een grafische rekenmachine TI84+ aan te schaffen.
Kostenindicatie leerjaar 3 - vanaf 2018 - 2019
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 00,00
Overige benodigdheden: € 4,95

Wel of geen studiefinanciering
Vragen?

Bel met (0223) 611 200 of stuur en e-mail: info@rockopnh.nl.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de heer E. de Haan van het Nautisch College. Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 380.
E-mailen kan natuurlijk ook:
zeevaart@rockopnh.nl of edehaan@rockopnh.nl.

Aanmelden en intake Aanmelden
Opleiding informatie (PDF)
Download
Studiebijsluiter Studiebijsluiter van deze opleiding