Stuurman-werktuigkundige kleine schepen

« Alle Transport, scheepvaart en logistiek opleidingen


Als stuurman- werktuigkundige kleine schepen werk je op een zeeschip met een capaciteit van maximaal 3000 kw of maximaal 3000 GT. Een groot deel van de Nederlandse koopvaardijvloot valt hieronder. Je woont en werkt aan boord en maakt deel uit van een team van opvarenden.

 

Inhoud

De opleiding kent een 'breed' profiel. Je wordt opgeleid voor zowel stuurman als voor werktuigkundige. Rederijen willen je straks breed kunnen inzetten aan boord van hun schepen.

Ook leer je:

  • Laden en lossen
  • Navigeren
  • Bridge management
  • Goed management en technische bedrijfsvoering
  • Plegen van onderhoud
  • Hoe je zorgt dat je gezond blijft aan boord.
  • Wat je moet doen om calamiteiten op het schip te voorkomen en af te handelen.
  • Hoe je omgaat met de radiotelefonie waarmee je in contact staat met andere schepen en de kustwacht.

Het laatste jaar van de opleiding bestaat uit stage aan boord van een schip.

Huisvesting

ROC Kop van Noord-Holland biedt studenten van het Nautisch Collega huisvesting aan via Woningstichting Den Helder. Hierover vind je meer informatie op de website van de woningcorporatie. Klik hier om meer te weten te komen.

Deze opleiding kent een breed profiel: je wordt opgeleid tot stuurman én werktuigkundige

Na je opleiding

Met een diploma op niveau 3 kun je uiteindelijk kapitein worden op schepen tot 3000 GT (schepen met een lengte tot ca.100 meter) en hoofdwerktuigkundige tot 3000 kW. Je kunt ook doorstromen naar niveau 4.
 

 

Lindsay Groot, student Nautisch College: "Al op de middelbare school droomde ik van verre reizen en avontuur. Tijdens het stagevaren werk ik op de brug en in de machinekamer aan boord van een cruiseschip van de Holland America Lijn. Na het behalen van mijn diploma ben ik verzekerd van een baan bij deze maatschappij. Ik woon in Heerhugowaard maar de school is prima met openbaar vervoer te bereiken".

Specifieke eisen

Voor het volgen van al onze handelsvaart en zeevisvaart opleidingen gelden de volgende aanvullende toelatingseisen (cohort 2018):

Crebo

Opleiding

Grond voor aanvullende eis

Aanvullende eis

Wijze van vaststellen

25513

Stuurman-werktuigkundige kleine schepen niveau 3

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

De aspirant-leerling is voor aanvang van de opleiding in het bezit van een bewijs van een medische zeevaart keuring waaruit blijkt dat de leerling medisch gezien mag varen (stagelopen) en alle veiligheidstrainingen mag doorlopen

Uiterlijk 15 september moet de leerling de medische zeevaartkeuring overleggen aan de afdeling. De keuring moet uitgevoerd zijn door een daartoe gemachtigde arts. Een lijst met gemachtigde artsen is op school verkrijgbaar. Pas na ontvangst van het keuringsbewijs wordt de leerling definitief ingeschreven.

25516

Maritiem officier alle schepen niveau 4

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25519

Schipper-machinist beperkt werkgebied niveau 2

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25522

Stuurman- scheepswerktuigkundige vissersschepen SW5 niveau 3

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25525

Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart sw6 niveau 2

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

 

« Alle Transport, scheepvaart en logistiek opleidingen
Algemene informatie
Domein Transport, scheepvaart en logistiek
Subdomein Handelsvaart
Crebonummmer 25513
Niveau Niveau 3
Leerweg BOL
Duur 3 jaar
Plaats Den Helder
Toelatingsvoorwaarden

• vmbo-diploma theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg

 

Kosten

Als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent, moet je lesgeld aan het Rijk betalen. Voor een bol-opleiding is dat in het schooljaar 2019-2020 € 1.168. Je krijgt hierover in september bericht van DUO (Dienst uitvoering Onderwijs). 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe regeling voor schoolkosten in het mbo. In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde 'basisuitrusting' en onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. De basisuitrusting betreft alle spullen (inclusief gereedschappen) die je op school gebruikt om je opleiding te volgen en examen te doen. Die basisuitrusting wordt door de school ter beschikking gesteld aan studenten die dat willen (studenten die deze spullen in eigendom willen hebben, kunnen ervoor kiezen deze zelf aan te schaffen).

In het schooljaar 2018-2019 is het nog zo dat binnen een aantal opleidingen deze zaken door de student  zelf verplicht moeten worden aangeschaft. Deze spullen zijn en blijven uiteraard ook eigendom van de student.

De aanschaf van onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik (zoals boeken, softwarelicenties, een laptop, werk- of sportkleding en -schoenen of de kosten van externe examens) is nu en blijft ook in de nieuwe regeling voor rekening van de student.

Aanvullende kosten:
Kostenindicatie leerjaar 1 - vanaf 2018 - 2019
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 871,05
Overige benodigdheden: € 151,95
Je dient zelf een overall, veiligheidsschoenen en veiligheidsbril aan te schaffen.
Kostenindicatie leerjaar 2- vanaf 2018 - 2019
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 430,50
Overige benodigdheden: € 85,95
Je dient zelf een grafische rekenmachine TI84+ aan te schaffen.
Kostenindicatie leerjaar 3- vanaf 2018 - 2019
Boeken, readers en digitale leermiddelen:  € 00,00
Overige benodigdheden: € 4,95

Wel of geen studiefinanciering
Vragen?

Bel met (0223) 611 200 of stuur en e-mail: info@rockopnh.nl.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de heer E. de Haan van het Nautisch College. Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 380.
E-mailen kan natuurlijk ook:
zeevaart@rockopnh.nl of edehaan@rockopnh.nl.

Aanmelden en intake Aanmelden
Opleiding informatie (PDF)
Download
Studiebijsluiter Studiebijsluiter van deze opleiding