Schipper-machinist beperkt werkgebied

« Alle Transport, scheepvaart en logistiek opleidingen

Als schipper/machinist beperkt werkgebied werk je in een internationaal georiënteerde omgeving op schepen tot 500 GT met een voortstuwingsvermogen van minder dan 3000 kW. Deze schepen zijn zeewaardig en hebben een vaargebied dat zich uitstrekt tot 30 zeemijl uit de kust. Je voert werkzaamheden uit in het kader van het vervoeren van goederen, het uitvoeren van algemene diensten zoals sleepvaart en/of bagger-, kust- en oeverwerkzaamheden en/of bevoorrading van op zee gelegen mijnbouwinstallaties.

Inhoud

Tijdens je opleiding krijg je vakken als scheepswerktuigkunde en navigatie. Je leert alles over het beladen van een schip en hoe gevaarlijke stoffen geladen en vervoerd worden. Je leert ook de wetgeving die te maken heeft met de schepen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan reglementen om aanvaringen te voorkomen.

Ook leer je:

  • Hoe je zorgt dat je gezond blijft aan boord.
  • Dat je veilig werkt en hoe je, als dat nodig is, een brand blust.
  • Hoe je een schip navigeert
  • Hoe je omgaat met de radiotelefonie waarmee je in contact staat met andere schepen en de kustwacht.

Huisvesting

ROC Kop van Noord-Holland biedt studenten van het Nautisch Collega huisvesting aan via Woningstichting Den Helder. Hierover vind je meer informatie op de website van de woningcorporatie. Klik hier om meer te weten te komen.

Je kunt gaan werken op vaartuigen van alle maritieme bedrijfstakken

Na je opleiding

Als schipper/machinist beperkt werkgebied kun je gaan werken op vaartuigen van alle mogelijke maritieme bedrijfstakken. Je kunt daarbij denken aan sleepboten, douanepatrouillevaartuigen, rijkspolitie te water of veerboten. Doorstromen naar de opleiding op niveau 3 is natuurlijk ook mogelijk.

Specifieke eisen

Voor het volgen van al onze handelsvaart en zeevisvaart opleidingen gelden de volgende aanvullende toelatingseisen (cohort 2018):

Crebo

Opleiding

Grond voor aanvullende eis

Aanvullende eis

Wijze van vaststellen

25513

Stuurman-werktuigkundige kleine schepen niveau 3

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

De aspirant-leerling is voor aanvang van de opleiding in het bezit van een bewijs van een medische zeevaart keuring waaruit blijkt dat de leerling medisch gezien mag varen (stagelopen) en alle veiligheidstrainingen mag doorlopen

Uiterlijk 15 september moet de leerling de medische zeevaartkeuring overleggen aan de afdeling. De keuring moet uitgevoerd zijn door een daartoe gemachtigde arts. Een lijst met gemachtigde artsen is op school verkrijgbaar. Pas na ontvangst van het keuringsbewijs wordt de leerling definitief ingeschreven.

25516

Maritiem officier alle schepen niveau 4

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25519

Schipper-machinist beperkt werkgebied niveau 2

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25522

Stuurman- scheepswerktuigkundige vissersschepen SW5 niveau 3

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

25525

Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart sw6 niveau 2

Fysieke geschiktheid (medische keuring)

 

Beroepsbeeld

Tijdens je opleiding krijg je vakken als scheepswerktuigkunde en navigatie. Je leert alles over het beladen van een schip en hoe gevaarlijke stoffen geladen en vervoerd worden. Je leert ook de wetgeving die te maken heeft met de schepen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reglementen om aanvaringen te voorkomen. Je leert hoe je zorgt dat je gezond blijft aan boord, dat je veilig werkt en hoe je, als dat nodig is, een brand blust. Verder leer je hoe je een schip navigeert en hoe je omgaat met de radiotelefonie waarmee je in contact staat met andere schepen en de kustwacht.

 

 

Lindsay Groot, leering Nautisch College: "Al op de middelbare school droomde ik van verre reizen en avontuur. Tijdens het stagevaren werk ik op de brug en in de machinekamer aan boord van een cruiseschip van de Holland America Lijn. Na het behalen van mijn diploma ben ik verzekerd van een baan bij deze maatschappij. Ik woon in Heerhugowaard maar de school is prima met openbaar vervoer te bereiken".

« Alle Transport, scheepvaart en logistiek opleidingen
Algemene informatie
Domein Transport, scheepvaart en logistiek
Subdomein Handelsvaart
Crebonummmer 25519
Niveau Niveau 2
Leerweg BOL
Duur 2 jaar
Plaats Den Helder
Toelatingsvoorwaarden

• vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg 

• diploma leer-/werktraject in dezelfde richting als de opleiding waar je voor kiest

Kosten

Als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent, moet je lesgeld aan het Rijk betalen. Voor een bol-opleiding is dat in het schooljaar 2019-2020 € 1.168. Je krijgt hierover in september bericht van DUO (Dienst uitvoering Onderwijs). 

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe regeling voor schoolkosten in het mbo. In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde 'basisuitrusting' en onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. De basisuitrusting betreft alle spullen (inclusief gereedschappen) die je op school gebruikt om je opleiding te volgen en examen te doen. Die basisuitrusting wordt door de school ter beschikking gesteld aan studenten die dat willen (studenten die deze spullen in eigendom willen hebben, kunnen ervoor kiezen deze zelf aan te schaffen).

In het schooljaar 2018-2019 is het nog zo dat binnen een aantal opleidingen deze zaken door de student  zelf verplicht moeten worden aangeschaft. Deze spullen zijn en blijven uiteraard ook eigendom van de student.

De aanschaf van onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik (zoals boeken, softwarelicenties, een laptop, werk- of sportkleding en -schoenen of de kosten van externe examens) is nu en blijft ook in de nieuwe regeling voor rekening van de student.

Aanvullende kosten:
Kostenindicatie leerjaar 1 - vanaf 2018 - 2019
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 624,64
Overige benodigdheden: € 126,95
Je dient zelf een overall, veiligheidsschoenen en veiligheidsbril aan te schaffen.
Kostenindicatie leerjaar 2- vanaf 2018 - 2019
Boeken, readers en digitale leermiddelen: € 00,00
Overige benodigdheden: € 28,95

Wel of geen studiefinanciering
Vragen?

Bel met (0223) 611 200 of stuur en e-mail: info@rockopnh.nl.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de heer E. de Haan van het Nautisch College. Telefonisch bereikbaar op (0223) 611 380.
E-mailen kan natuurlijk ook:
zeevaart@rockopnh.nl of edehaan@rockopnh.nl.

Aanmelden en intake Aanmelden
Opleiding informatie (PDF)
Download
Studiebijsluiter Studiebijsluiter van deze opleiding