Een leerling = een goede investering!

De mbo-leerlingen van vandaag zijn de competente collega's van morgen. Het bieden van stageplaatsen of het in dienst nemen van leerlingen vormt dan ook een goede investering. 

Met een leerling in huis heeft u:

  • de mogelijkheid om een specifiek onderzoek of specifieke opdracht uit te laten voeren
  • de beschikking over jonge, gedreven mensen, die anders tegen dingen aankijken en nieuwe ideeën kunnen aandragen
  • de kans om jong talent te selecteren en in te werken. Immers: u leert de persoonlijkheid en de competenties kennen (veel beter dan bij een sollicitatieprocedure) en ziet of iemand binnen uw organisatie past
  • invloed op de vorming, ontwikkeling en opleiding van mogelijk toekomstige medewerkers

En niet te vergeten: leerlingen in de praktijk verbeteren de aansluiting tussen de opleiding en de arbeidsmarkt. Docenten en bedrijven hebben de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en kennis uit te wisselen.


Wat is het verschil tussen stagelopen en werkend leren?

Twee leerwegen
Het middelbaar beroepsonderwijs kent twee leerwegen: bol (school & stage) en bbl (werkend leren).

bol
In de beroepsopleidende leerweg (bol) beslaat de stage minimaal 20 procent van de studieduur. De leerling komt in aanmerking voor tegemoetkoming in de studiekosten of studiefinanciering.
U kiest een leerling van een opleiding die het beste past bij uw bedrijf. De duur, vorm en leerdoelen van de stage zijn afhankelijk van het niveau en het leerjaar. Uiteraard kunnen we hierover in een persoonlijk gesprek nader informeren en adviseren.

bbl
In de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is een leerling minimaal 60 procent van de studieduur werkzaam bij een bedrijf (‘werkend leren’). De leerling is in loondienst en gaat gemiddeld één dag in de week naar school.
Deze leerweg is dan ook bij uitstek geschikt om uw personeel (verder) te scholen. De feitelijke invulling verschilt per branche en per opleiding.

Kijk voor eventuele financiële regelingen op de site www.subsidiecalculator.nl
Voor het formulier voor de derdenmachtiging betaling cursusgeld, klik hier.


Hoe vindt u een geschikte leerling?

Stap 1
Op het moment dat u heeft besloten dat u een stageplaats wilt aanbieden of een (potentieel) medewerker via werkend leren wilt opleiden, neemt u contact op met het stagebureau:

Telefoon : (0223) 611 357
E-mail : stagebureau@rockopnh.nl

Stap 2
Heeft u nog nooit met ons samengewerkt, dan volgt eerst een afspraak. Tijdens een persoonlijk gesprek inventariseren we uw behoeften. Wat zijn uw wensen, wat heeft een leerling uw organisatie te bieden en wat vraagt dat van uw organisatie.

Stap 3
Onze leerlingen kunnen alleen stage lopen of werkend leren bij een erkend leerbedrijf. Heeft u deze erkenning niet, dan kunnen wij u adviseren over en ondersteunen bij de aanvraag en het doorlopen van de erkenningprocedure. Deze loopt via de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB).

Stap 4
Bent u erkend als leerbedrijf, dan is het mogelijk een leerling of medewerker een leerplaats aan te bieden. U geeft aan welke vacatures u heeft waarna onze stageconsulenten mogelijke kandidaten informeren. Maar daar stopt de betrokkenheid van het stagebureau niet. Ook tijdens het leren in de praktijk houdt de stageconsulent een vinger aan de pols en kunt u bij vragen of problemen contact met ons opnemen.

Financiële tegemoetkoming voor werkgevers
Werkgevers die een leerbaan / stageplaats aanbieden kunnen in sommige gevallen een financiële tegemoetkoming ontvangen. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar www.subsidiecalculator.nl.

Middelen brancheorganisaties
Werkgevers kunnen in sommige gevallen een beroep doen op het sectorale Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) van hun brancheorganisatie. Een O&O-fonds wordt gevuld via bijdragen uit de loonsom van aangesloten bedrijven. Kijk op de website van uw eigen brancheorganisatie voor actuele informatie.


Persoonlijk contact

Leerling gerelateerde zaken
Voor elke opleidingsrichting is een stageconsulent aangesteld. De stageconsulenten zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en bedrijven met vragen.

Algemene en bedrijfsgerelateerde zaken
Voor algemene en bedrijfsgerelateerde zaken kunt u contact opnemen met het stagebureau.

U wordt te woord gestaan door:


                                      

De heer S. Klaij                      Mevrouw M. Ruiten               Mevrouw C. Mensink        
hoofd stagebureau               managementassistent           managementassistent            

Wij zijn bereikbaar via:
Telefoon: (0223) 611 357
E-mail: stagebureau@rockopnh.nl