Stagebureau

Stage lopen of werkend leren
De praktijk vormt het vertrekpunt van het on
derwijs. Tijdens hun opleiding gaan onze leerlingen aan de slag bij bedrijven.
Voor leerlingen die een dagopleiding (bol) volgen, heet dat de stage. Voor leerlingen die kiezen voor een bbl-opleiding,
noemen we dat werkend leren.

Praktische ondersteuning
Het stagebureau van het ROC Kop van Noord-Holland regelt in overleg met betrokkenen de stages voor leerlingen die een
bol-opleiding volgen. Leerlingen die een bbl-opleiding volgen, zoeken zelf een werkgever.
De consulenten van het stagebureau bieden praktische ondersteuning aan zowel leerlingen als bedrijven. 

Veel van de informatie is te vinden op deze website. Toch nog vragen? Loop even langs, bel of mail.

Stagebureau
Locatie Centraal Bureau
Sperwerstraat 4, Den Helder

Leerling gerelateerde zaken
Voor elke opleidingsrichting is een stageconsulent aangesteld. De stageconsulenten zijn het eerste aanspreekpunt
voor leerlingen en bedrijven met vragen.

Algemene en bedrijfsgerelateerde zaken
Voor algemene en bedrijfsgerelateerde zaken kunt u contact opnemen met het stagebureau.

Telefoon: (0223) 611 357
E-mail: stagebureau@rockopnh.nl

U wordt te woord gestaan door:

                                      

De heer S. Klaij                      Mevrouw M. Ruiten               Mevrouw C. Mensink        
hoofd stagebureau               managementassistent           managementassistent