De leerplichtambtenaren uit de regio houden spreekuur op alle locaties van het ROC Kop van Noord-Holland. Het doel is snel in te spelen op verzuim zodat het verzuim stopt en de leerling doordrongen wordt van het belang om alle lessen te volgen.

Doelgroep
De coach kan je verwijzen naar het spreekuur. Het spreekuur is bedoeld voor:

  • leerlingen (tot 23 jaar) die meerdere malen verzuimd hebben of meerdere malen te laat zijn gekomen, en hier al eerder door hun coach op aangesproken zijn
  • coaches, docenten of leerlingen die vragen willen stellen aan de leerplichtambtenaar N.B. Het spreekuur is niet bedoeld voor leerlingen die boven de norm verzuimd hebben (16 uur in 4 weken). Zij worden via het verzuimloket van DUO bij de leerplicht gemeld.

 

Het gesprek met de leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar voert een gesprek met jou. Wanneer ongeoorloofd verzuim wordt vastgesteld volgt een waarschuwingsbrief. De leerplichtambtenaar mag altijd een waarschuwing geven bij ongeoorloofd verzuim, ongeacht het aantal uren.

In andere situaties volgt een gespreksbevestiging. Als je niet op het spreekuur verschijnt, stuurt de leerplichtambtenaar een brief naar jouw huisadres. De leerplichtambtenaar stuurt alle correspondentie naar jou en jouw ouders en mailt deze naar de coach met een cc naar het Loopbaancentrum. De correspondentie met de leerplicht wordt opgeslagen in jouw zorgdossier

 

 

 

.